6 november 2023 / 

Hoe te praten over evolutie met Pinkstergelovigen

In Pinksterkerken vind je doorgaans weinig gelovigen die evolutie accepteren. Maar in onderzoek naar de relatie tussen geloof en wetenschap is er betrekkelijk weinig aandacht voor deze kerken, die wereldwijd toch het snelste groeien. Bioloog en pinksterchristen Michael Tenneson legt op de website van BioLogos uit hoe het gesprek over schepping en evolutie met deze groep is te voeren.

Tenneson is a hoogleraar biologie aan Evangel University in Springfield, Missouri (VS), waar hij ook hoofd is van de afdeling Natural and Applied Sciences. Hij vertelt dat nogal wat mensen verrast zijn dat iemand uit de pinksterkerken hoogleraar biologie is, en ook nog eens evolutie accepteert.

Hij hoort ook wel bij een minderheid, erkent Tenneson. Maar liefst 61 procent van de pinkstergelovigen wijst evolutie af, slechts 22 procent accepteert dat ook mensen zijn geëvolueerd, maar dan wel volgens het ontwerp van God. En niet meer dan 9 procent stelt dat ook de evolutie van mensen via een natuurlijk proces verliep.

Wetenschappelijke kijk

De meeste pinkstergelovigen hanteren een letterlijk-historische lezing van de Bijbel, mede omdat ze vast willen houden aan een historische zondeval van de eerste mens, Adam. Ze gaan er ook vanuit dat de aarde slechts enkele duizenden jaren oud is en dat er alleen micro-evolutie bestaat, die zorgt voor veranderingen binnen hoofdsoorten. De theologie in deze kerken is sterk gericht op redding, heiliging, evangelisatie, genezing, de terugkomst van Jezus en de doop met de heilige Geest.

Tenneson stelt dat er door de opkomst in andere kerkgenootschappen van charismatische stromingen die veel gemeen hebben met pinksterkerken, nieuwe ideeën zijn ontstaan voor het combineren van een ‘pinkstergeloof’ met een meer wetenschappelijk kijk op het ontstaan van de wereld. Volgens de hoogleraar hoeft pentecostalisme ook niet per se anti-wetenschappelijk te zijn. Sterker nog, hij ziet dat zijn kerk kanten heeft die helpen bij gesprekken over de relatie tussen geloof en wetenschap.

Inspiratie

Volgens Tenneson leggen pinksterkerken een sterke nadruk op de persoonlijke relatie met God. Zo’n relationele God speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van de gelovige en is ook betrokken bij de hele schepping. Dus waarom zou die betrokkenheid niet via een proces als evolutie kunnen lopen? Een almachtige God kan op die manier ook schepper zijn. De aanwezigheid van God in de schepping (immanentie) kan pinkstergelovigen helpen om evolutie te accepteren.

Daarnaast hechten pinksterkerken veel belang aan inspiratie door de heilige Geest. Door samen serieus na te denken en te bidden over de mogelijkheid dat er minder traditionele gezichtspunten mogelijk zijn, kan een schepping via evolutie toch geaccepteerd worden. Wat Tenneson betreft is het bestuderen van de rol van evolutie bij ons ontstaan een manier om God te eren met ‘heel ons hart, heel onze ziel en al ons verstand’, naar Marcus 12:30.

Bron: Talking to Pentecostals about Origins and Evolution