Geschreven door David Martin / 

8 november 2013 / 

Hoe meer wetenschap, hoe minder geloof?

De discussie over de verhouding tussen wetenschap en secularisatie wordt geteisterd door de manier waarop mensen spreken over ‘religie’ en ‘het seculiere’ alsof ze enig verstand hebben van de echte betekenis van deze termen. Hetzelfde geldt voor ‘wetenschap’. Ook het denken daarover wordt gefrustreerd door de wijze waarop sommige hoogopgeleide mensen hun mening geven over wat het geval ‘behoort’ te zijn, alsof hun overtuiging in de plaats kan komen van wat feitelijk het geval ‘is’. ‘Wat behoort’ is bij velen veranderd in ‘wat is’ als gevolg van bepaalde historische crisismomenten in de verhouding van religie tot wetenschap, die daarbij een bijna mythische status hebben verkregen. Denk aan de Galileocontroverse of de nog altijd voortdurende controverse over de evolutietheorie van Darwin.

Het blad Wapenveld publiceert in het nieuwste nummer een artikel van de bekende Britse socioloog David Martin. In het artikel bestrijdt Martin de stelling dat toename van technologie en wetenschappelijke kennis hand in hand gaat met secularisatie. Het artikel verschijnt in het kader van de jaarserie van Wapenveld waarin de vraag wordt gesteld of sociologie een bedreiging is voor religie. Is geloven meer dat een sociaal construct? De redactie van Wapenveld stelt zowel het artikel van Martin als de inleiding erop van de hand van Bart Wallet ter beschikking aan geloofenwetenschap.nl, in de hoop dat het stuk zal bijdragen aan de discussie over secularisatie in ons land. Wie meer wil weten over Wapenveld, kan terecht op de website van het blad: wapenveldonline.nl. Een proefabonnement kost slechts 22 Euro.

Download hieronder de artikelen:

Download PDF – Artikel Wallet
Download PDF – Artikel Martin

David Martin

David Alfred Martin (1929-2019) was een Brits socioloog en anglicaans priester.