Geschreven door Renée Wagenvoorde / 

6 februari 2016 / 

Het naaktstrand, dat zijn wij

Argumenten van oorsprong in het denken over Nederlands burgerschap

In het Nederlandse politieke denken over burgerschap en integratie is in de afgelopen decennia steeds meer nadruk gekomen op het ideaal van een gedeelde nationale identiteit. Hierbij wordt door politici en in beleidsdocumenten met regelmaat verwezen naar de ‘joods-christelijke traditie’ en naar de ‘typisch Nederlandse tolerantie’. Deze zogenaamde markers van de Nederlandse cultuur zouden historisch ingebed zijn en dienen derhalve beschermd en gekoesterd te worden. Dit artikel betoogt echter dat de verwijzingen naar deze twee oorsprongen feitelijk politiek gekozen en -gekleurde invullingen zijn van het denken over nationale identiteit. De specifiek politieke definiëring van deze twee tradities of oorsprongen loopt het risico een uitsluitende werking te hebben, met name ten aanzien van bepaalde religieuze groepen. Dit effect kan voorkomen worden door burgerschap als breder begrip op te vatten en de nadruk te verschuiven naar sociale betrokkenheid.

 

Dit artikel is eerder verschenen in Radix jaargang 41 #4, getiteld ‘In de ban van het begin’. Lees meer…

 

 

Download PDF

Renée Wagenvoorde

Renée Wagenvoorde is postdoctoral research fellow en funding officer van het Centre for Religion, Conflict and the Public Domain aan de Rijksuniversiteit Groningen.