28 januari 2016 / 

Heerema pleit voor wetenschappelijk debat over zout

In een open brief speekt Stef Heerema zijn teleurstelling en bevreemding uit over het een reactie van het bestuur van de geologische vereniging op een artikel van hem in het tijdschrift Grondboor & Hamer. In dat artikel betoogt Heerema dat steenzout geen indampingsgesteente is, maar een vulkanische oorsprong heeft.

Naar aanleiding van het artikel publiceerde het bestuur van de Geologische Vereniging, dat het tijdschrift uitgeeft, het volgende bericht op hun website.

“In G&H 69, 2015 nummer 4 blz 134 is een artikel verschenen waarin steenzout een magmatische oorsprong wordt toegedicht. Een aantal geologen binnen de vereniging heeft grote inhoudelijke bezwaren tegen deze voorstelling van zaken. In de pers is naar aanleiding van deze publicatie een artikel verschenen, waarin wordt gesteld dat deze zienswijze ‘de vloer aanveegt’ met de gangbare ideeën over het ontstaan van zout. Daar is echter geen enkele aanwijzing voor. Zoutdiapieren worden volledig begrepen door dichtheidsverschillen tussen zout en bovenliggend gesteente. Voor een aantal informatieve artikelen over zout verwijzen wij u graag naar onze zout special, G&H 2010 4/5.”

 

Bizar

Heerema schrijft: “In mijn ogen is dergelijke kritiek van een bestuur van een vereniging dat een tijdschrift uitgeeft op een wetenschappelijk artikel uit dat tijdschrift bizar. De redactie van Grondboor & Hamer vond mijn artikel immers publicatiewaardig. Ook na uw bestuursmededeling heeft de redactie niet laten weten dat ze spijt hebben van de publicatie van mijn werk. In de wetenschap is toch de koninklijke weg dat inhoudelijke kritiek wordt geuit in een artikel met onderbouwing door nieuwe bevindingen, nieuwe analyses, nieuwe data of nieuwe verklaring. De mededeling dat een “aantal geologen” grote inhoudelijk bezwaren heeft, is geen goede manier om een wetenschappelijke discussie te slechten. Wetenschappelijke inzichten worden niet bepaald aan de hand van opiniepeilingen onder collega-wetenschappers. Mochten anderen vinden dat mijn waarnemingen of de interpretaties daarvan niet juist zijn, dan ben ik benieuwd naar hun publicatie in Grondboor & Hamer.“

Zie ook een eerder bericht op deze site over het artikel van Stef Heerema en een reactie op deze site waarin Heerema ingaat op kritiek.

 

Download PDF