Geschreven door Gerard Nienhuis / 

12 september 2011 / 

Grenzen aan het fysische wereldbeeld

De natuurwetenschap heeft ons geleerd dat elk verschijnsel en elk object een fysische kant heeft, en dat de wereld als een fysisch systeem kan worden beschouwd en bestudeerd. Dat inzicht wordt tot een wereldbeeld als we menen dat de wereld een fysisch systeem is. De stap lijkt klein, maar heeft ingrijpende gevolgen.

 

Het beeld van de wereld als uitsluitend een materieel-fysisch systeem wordt vaak stilzwijgend en als  vanzelfsprekend aanvaard. Als wereldbeschouwing geldt dit beeld als objectief en neutraal. In dit artikel gaat prof. Gerard Nienhuis na wat de consequenties zijn van dit wereldbeeld en of er een alternatief is.

Download PDF

Gerard Nienhuis

Gerard Nienhuis was hoogleraar natuurkunde te Leiden. Hij studeerde sterrenkunde en theoretische natuurkunde in Utrecht, en is daar ook gepromoveerd.