Home » Nieuws » ‘God niet te bewijzen, wel te begrijpen’

‘God niet te bewijzen, wel te begrijpen’

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 14 januari 2012|1.4 min read|
Nieuws

De Leidse natuurkundige Carlo Beenakker werd geïnterviewd in het programma Kruispunt Radio over de relatie tussen zijn geloof en zijn wetenschappelijk onderzoek. Hebben geloof en wetenschap iets met elkaar te maken? Hoe moeten we de Bijbel lezen? Kunnen we Gods bestaan bewijzen?  Moeten je je verstand uitschakelen om te geloven?

Beenakker: ‘In het natuurwetenschappelijk onderzoek kom je God niet tegen. Bij het onderzoeken van de natuur kun je met je eigen verstand steeds dieper gaan. Je komt niet op een niveau waar je opeens Gods handtekening tegenkomt, waar je niet verder mag. Dat zou eerder een teleurstelling zijn.’

‘Als gelovige mag je wel geloven dat de wereld geschapen is door God. De Bijbel is echter geen bron van natuurwetenschappelijke kennis over het ontstaan van de aarde, de soorten of de mens. Het verhaal van de schepping geeft antwoord op andere vragen: wie wij als mens zijn, wat onze relatie tot God is. De Bijbel gaat over fundamentele vragen, die in 2000 jaar niet veranderd zijn, en nog altijd actueel voor ons als mensen. Het wonder van de verrijzenis van Christus is essentieel en uniek. Het is niet met onze natuurwetenschappelijke kennis te verklaren. Een moment waarop hemel en aarde elkaar ontmoet hebben.’

‘Je kunt Gods bestaan niet bewijzen: geloof berust niet op bewijs, maar op een ontmoeting. Maar geloof en verstand moeten niet gescheiden worden. Het gaat in het geloof wel om werkelijkheid. Je mag God en Gods handelen dan ook proberen te bevatten en te begrijpen, omdat we geschapen zijn naar het beeld van God.’

Beluister het interview met Carlo Beenakker (14 januari 2011) op de website van Kruispunt Radio (interview van minuut 8:3-15:3 en 23:0-29:4)

Home » Nieuws » ‘God niet te bewijzen, wel te begrijpen’

‘God niet te bewijzen, wel te begrijpen’

By Gepubliceerd Op: 14 januari 20121.4 min read
Nieuws

De Leidse natuurkundige Carlo Beenakker werd geïnterviewd in het programma Kruispunt Radio over de relatie tussen zijn geloof en zijn wetenschappelijk onderzoek. Hebben geloof en wetenschap iets met elkaar te maken? Hoe moeten we de Bijbel lezen? Kunnen we Gods bestaan bewijzen?  Moeten je je verstand uitschakelen om te geloven?

Beenakker: ‘In het natuurwetenschappelijk onderzoek kom je God niet tegen. Bij het onderzoeken van de natuur kun je met je eigen verstand steeds dieper gaan. Je komt niet op een niveau waar je opeens Gods handtekening tegenkomt, waar je niet verder mag. Dat zou eerder een teleurstelling zijn.’

‘Als gelovige mag je wel geloven dat de wereld geschapen is door God. De Bijbel is echter geen bron van natuurwetenschappelijke kennis over het ontstaan van de aarde, de soorten of de mens. Het verhaal van de schepping geeft antwoord op andere vragen: wie wij als mens zijn, wat onze relatie tot God is. De Bijbel gaat over fundamentele vragen, die in 2000 jaar niet veranderd zijn, en nog altijd actueel voor ons als mensen. Het wonder van de verrijzenis van Christus is essentieel en uniek. Het is niet met onze natuurwetenschappelijke kennis te verklaren. Een moment waarop hemel en aarde elkaar ontmoet hebben.’

‘Je kunt Gods bestaan niet bewijzen: geloof berust niet op bewijs, maar op een ontmoeting. Maar geloof en verstand moeten niet gescheiden worden. Het gaat in het geloof wel om werkelijkheid. Je mag God en Gods handelen dan ook proberen te bevatten en te begrijpen, omdat we geschapen zijn naar het beeld van God.’

Beluister het interview met Carlo Beenakker (14 januari 2011) op de website van Kruispunt Radio (interview van minuut 8:3-15:3 en 23:0-29:4)