17 februari 2023 / 

God and Nature magazine

De American Scientific Affiliation (ASA), een organisatie voor christen-wetenschappers in de VS, publiceert vier keer per jaar een populair-wetenschappelijk tijdschrift. De wintereditie voor 2023 staat nu online.

De wintereditie opent met een artikel over dieren. Waarom schiep God eigenlijk dieren? Auteur Kathleen Braden gaat kort in op de houding van mensen ten opzichte van dieren. Lang was die vooral gericht op het ‘gebruik’ van dieren. Pas tijdens de Verlichting kwam er een besef van dierenrechten en de ethiek rond onze verhouding met dieren is sindsdien verder ontwikkeld.

Huisdieren

Daarnaast laat de wetenschap de laatste jaren steeds meer zien hoe dieren op ons lijken. Er is intelligentie ontdekt, een vorm van cultuur en emoties. Dieren zijn geen ‘automatons’, levende maar zielloze machines. En dieren hebben een sterke invloed op mensen. Braden wijst erop hoe relaties met huisdieren kinderen socialer kunnen maken. En in een aantal Amerikaanse gevangenissen zijn  gestraften ingezet om hulphonden en therapie-paarden te trainen. Door de omgang met de dieren lijken zelfs gevangenen met een gedragsstoornis meer empathie te ontwikkelen voor medemensen.

Een ander artikel gaat over het zoeken van leven in het universum en bespreekt een wetenschappelijk artikel over de zogeheten ‘Assembly theory’. Die stelt dat complexe moleculen niet via puur chemische processen kunnen ontstaan. De onderzoekers keken naar de complexiteit van moleculen die zonder de hulp van  levende organismen ontstaan (abiotisch) en die van biotische moleculen. Zij vonden een ‘drempelwaarde’ in de complexiteitsscore waarboven moleculen naar alle waarschijnlijkheid moeten zijn geproduceerd door organismen. Het idee is om de complexiteit van moleculen rond verre sterren te onderzoeken om zo leven aan te tonen. Het artikel bespreekt de mogelijkheden en de vragen die dit oproept.

Chemische bindingen

Er is een ook ‘devotional’, een stuk over de linkt tussen geloof en wetenschap in Psalm 19, die begint met de tekst ‘De hemel verhaalt van Gods majesteit.’ Een ander artikel gaat uit van een tekst in Colossenzen 1:17, waarvan de Engelse vertaling luidt: ‘He is before all things and He holds all things together.’ Dat ‘alle dingen bijeen houden’ (in de Nederlandse vertaling ‘alles bestaat in hem’) is aanleiding voor een uiteenzetting van allerlei verschillende chemische bindingen. Verder presenteert Chris Barrigar zijn ideeën over hoe het universum in staat is gesteld door God om bewuste wezens zoals de mens te laten ontstaan. Hij legt dit uit in een video van 20 minuten.

Er staat nog meer in dit magazine, en ook eerdere edities zijn te lezen op de website van God and Nature. De ASA geeft ook een eigen tijdschrift uit over de relatie tussen geloof en wetenschap, Perspectives on Science & Christian Faith, dat eveneens online is te vinden.