Home » Opinie » Gezonde economie door geloof, hoop en liefde

Gezonde economie door geloof, hoop en liefde

By | Categorieën: Opinie | Gepubliceerd Op: 24 november 2015 | 3.3 min read |

Onderling gekrakeel is schadelijk voor de economie. Het is beter om te zoeken naar gezamenlijke belangen.

Economie is verdelen. Dat beeld rijst op uit het politieke debat. Gaan we investeren in onderwijs of geven we het uit aan de zorg voor ouderen? Dezelfde misvatting dat we met een verdelingsprobleem van doen hebben vertraagt een oplossing van de Europese schuldencrisis. Want economie is geen zero sum game, waar winst voor de één verlies van de ander betekent. Een gezonde economie draait om het creëren van waarde waarvan iedereen beter wordt.

Het oude adagium van economen was geloof in het beperkte eigen belang. In combinatie met marktwerking en financiële prikkels zou dit de samenleving naar een hoger plan brengen. In de economische wetenschap is echter sprake van voortschrijdend inzicht. Naast markten en contracten is liefde – inzet gericht op gedeelde vreugde – nodig voor een goede samenleving. En gelukkig blijkt de mens ook aanspreekbaar op het gezamenlijke belang.

 

Doodlopende weg

De huidige crisis geeft aan dat het oude denken gebaseerd op angst en hebzucht een doodlopende weg is. Het ‘oude denken’ zit economisch herstel in ons land in de weg. In de pensioendiscussie vechten jongeren en ouderen om de rekenrente — het toekomstige rendement dat pensioenfondsen gebruiken om te berekenen hoeveel ze nu mogen uitbetalen aan gepensioneerden.

De rekenrente is direct gekoppeld aan een zeer beweeglijke indicator, namelijk de rente. Met een stabielere rekenrente zouden de fondsen de pensioenen van ouderen bij lage rentes niet zo veel hoeven te korten. Maar vooral jongeren zijn daar tegen. Ondertussen resulteert onzekerheid onder ouderen over hun pensioen in een gebrek aan consumentenvertrouwen. Hierdoor stijgt de jeugdwerkloosheid. De jongeren hebben bij een lage rente weliswaar meer pensioenvermogen maar hun belangrijkste kapitaal – hun verdiencapaciteit-wordt afgebroken.

Op de woningmarkt werd gevreesd voor het belang van de huidige huizenbezitters en hun hypotheken. Bestaande gevallen werden daarom ontzien bij het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek. Dat leidde ertoe dat starters extra hard werden getroffen. Maar mede daardoor gingen de huizenprijzen hard onderuit en zien huizenbezitters hun vermogen verdampen. Een miljoen gezinnen staan inmiddels onder water en zitten vast in hun woning. Zo schieten de huidige huiseigenaren in hun eigen voet.

Bij de financiering van ondernemingen zien we steeds vaker dat oudere ondernemers hun bedrijf willen verkopen en de opbrengsten willen investeren in jonge starters. Dat is goed voor innovatie en creëert werkgelegenheid. Bankfinanciering is daarvoor een noodzakelijk smeermiddel. Na de kredietcrisis hebben we bankiers echter met handen en voeten gebonden. We zijn boos op de banken: ze hebben immers de crisis veroorzaakt. Laat hen nu maar zelf hun problemen oplossen. Maar daardoor stagneert de kredietverstrekking en komt de nieuwe werkgelegenheid niet tot stand.

Inzicht dat belangen parallel lopen en dat jouw winst niet mijn verlies is, biedt een uitweg uit de crisis. Bij de pensioenen moeten we vooral ouderen steunen, op de woningmarkt vooral jonge gezinnen, en via banken en pensioenfondsen vooral nieuwe bedrijven.

In het pensioenstelsel dienen we de uitkeringen en de premies minder rentegevoelig te maken zodat pensioenen een minder destabiliserende factor in onze economie worden. Op de woningmarkt moeten we de gezinnen die onder water staan genadig bijstaan om hun overmatige schuld te verminderen. Wat betreft de banken is een Europese bankenunie waarbij eerst alle rommel uit het Europese bankensysteem verdwijnt juist voor Nederland met haar hoge hypotheekschuld van het allergrootste belang.

 

Oude hulpbronnen

Laten we ons richten op gezamenlijke belangen in plaats van ons te verlagen tot onderling gekrakeel dat het vertrouwen in elkaar uitholt en daarmee onze economie schaadt. Laten we elkaar uitdagen bij te dragen aan het gezamenlijke belang van een goede samenleving door oog te hebben voor de belangen van anderen. Inzet voor elkaar vanuit geloof en hoop op gedeelde vreugde bevrijdt ons van de angst voor verlies. Gelukkig blijken we ook aanspreekbaar te zijn op geloof, hoop en liefde. Die drie eeuwenoude hulpbronnen zijn en blijven ons belangrijkste kapitaal – ook voor een gezonde Nederlandse economie.

Home » Opinie » Gezonde economie door geloof, hoop en liefde

Gezonde economie door geloof, hoop en liefde

By | Categorieën: Opinie | Gepubliceerd Op: 24 november 2015 | 3.3 min read |

Onderling gekrakeel is schadelijk voor de economie. Het is beter om te zoeken naar gezamenlijke belangen.

Economie is verdelen. Dat beeld rijst op uit het politieke debat. Gaan we investeren in onderwijs of geven we het uit aan de zorg voor ouderen? Dezelfde misvatting dat we met een verdelingsprobleem van doen hebben vertraagt een oplossing van de Europese schuldencrisis. Want economie is geen zero sum game, waar winst voor de één verlies van de ander betekent. Een gezonde economie draait om het creëren van waarde waarvan iedereen beter wordt.

Het oude adagium van economen was geloof in het beperkte eigen belang. In combinatie met marktwerking en financiële prikkels zou dit de samenleving naar een hoger plan brengen. In de economische wetenschap is echter sprake van voortschrijdend inzicht. Naast markten en contracten is liefde – inzet gericht op gedeelde vreugde – nodig voor een goede samenleving. En gelukkig blijkt de mens ook aanspreekbaar op het gezamenlijke belang.

 

Doodlopende weg

De huidige crisis geeft aan dat het oude denken gebaseerd op angst en hebzucht een doodlopende weg is. Het ‘oude denken’ zit economisch herstel in ons land in de weg. In de pensioendiscussie vechten jongeren en ouderen om de rekenrente — het toekomstige rendement dat pensioenfondsen gebruiken om te berekenen hoeveel ze nu mogen uitbetalen aan gepensioneerden.

De rekenrente is direct gekoppeld aan een zeer beweeglijke indicator, namelijk de rente. Met een stabielere rekenrente zouden de fondsen de pensioenen van ouderen bij lage rentes niet zo veel hoeven te korten. Maar vooral jongeren zijn daar tegen. Ondertussen resulteert onzekerheid onder ouderen over hun pensioen in een gebrek aan consumentenvertrouwen. Hierdoor stijgt de jeugdwerkloosheid. De jongeren hebben bij een lage rente weliswaar meer pensioenvermogen maar hun belangrijkste kapitaal – hun verdiencapaciteit-wordt afgebroken.

Op de woningmarkt werd gevreesd voor het belang van de huidige huizenbezitters en hun hypotheken. Bestaande gevallen werden daarom ontzien bij het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek. Dat leidde ertoe dat starters extra hard werden getroffen. Maar mede daardoor gingen de huizenprijzen hard onderuit en zien huizenbezitters hun vermogen verdampen. Een miljoen gezinnen staan inmiddels onder water en zitten vast in hun woning. Zo schieten de huidige huiseigenaren in hun eigen voet.

Bij de financiering van ondernemingen zien we steeds vaker dat oudere ondernemers hun bedrijf willen verkopen en de opbrengsten willen investeren in jonge starters. Dat is goed voor innovatie en creëert werkgelegenheid. Bankfinanciering is daarvoor een noodzakelijk smeermiddel. Na de kredietcrisis hebben we bankiers echter met handen en voeten gebonden. We zijn boos op de banken: ze hebben immers de crisis veroorzaakt. Laat hen nu maar zelf hun problemen oplossen. Maar daardoor stagneert de kredietverstrekking en komt de nieuwe werkgelegenheid niet tot stand.

Inzicht dat belangen parallel lopen en dat jouw winst niet mijn verlies is, biedt een uitweg uit de crisis. Bij de pensioenen moeten we vooral ouderen steunen, op de woningmarkt vooral jonge gezinnen, en via banken en pensioenfondsen vooral nieuwe bedrijven.

In het pensioenstelsel dienen we de uitkeringen en de premies minder rentegevoelig te maken zodat pensioenen een minder destabiliserende factor in onze economie worden. Op de woningmarkt moeten we de gezinnen die onder water staan genadig bijstaan om hun overmatige schuld te verminderen. Wat betreft de banken is een Europese bankenunie waarbij eerst alle rommel uit het Europese bankensysteem verdwijnt juist voor Nederland met haar hoge hypotheekschuld van het allergrootste belang.

 

Oude hulpbronnen

Laten we ons richten op gezamenlijke belangen in plaats van ons te verlagen tot onderling gekrakeel dat het vertrouwen in elkaar uitholt en daarmee onze economie schaadt. Laten we elkaar uitdagen bij te dragen aan het gezamenlijke belang van een goede samenleving door oog te hebben voor de belangen van anderen. Inzet voor elkaar vanuit geloof en hoop op gedeelde vreugde bevrijdt ons van de angst voor verlies. Gelukkig blijken we ook aanspreekbaar te zijn op geloof, hoop en liefde. Die drie eeuwenoude hulpbronnen zijn en blijven ons belangrijkste kapitaal – ook voor een gezonde Nederlandse economie.