Geschiedenis

Hoe verhielden geloof en wetenschap zich tot elkaar in het verleden? Hoe benadert de geschiedwetenschap religieuze fenomenen?

Audio / video

Opinie

 • Wagner en Briggs, The Penultimate Curiosity (2016)

  Hoe komt het dat in de geschiedenis van de mensheid, vanaf de eerste grottekeningen tot aan de moderne kwantumfysica, religie en natuurwetenschap zo sterk met elkaar verweven zijn? Gefascineerd door deze vraag hebben de Engelse auteurs van The penultimate curiosity, schilder Roger Wagner en fysicus Andrew Briggs, zich 16 jaar lang verdiept in de achtergronden. ...

 • Moderne wetenschap drinkt uit de beker van de theologie

  ‘Heeft theologie ooit iets opgeleverd voor de wetenschap?’ Als ik zo’n vraag lees of hoor, is mijn primaire reactie dat het een verkeerde vraag is. Net zoiets als: ‘Heeft politiek ooit iets betekend voor cultuur?’. Te groot, te vaag, en daardoor niet interessant. Maar toch, als we iets preciezer kijken, valt het op dat de ...

Artikelen

 • Molnar, The Star of Bethlehem: The Legacy of the Magi (1999)

  De geschiedenis van de Ster van Bethlehem wordt alleen door Mattheus verteld, niet door de andere evangelisten. Mattheus was jood en hij schreef bij uitstek voor de joden. Hij brengt zijn volk dus de profetie van Bileam (Numeri 24:17) in herinnering, maar de vraag rijst natuurlijk meteen of er daadwerkelijk kort na de geboorte van ...

 • Galilei en de kerk

  De veroordeling van Galilei door de kerkelijke inquisitie in 1633 geldt als een van de meest dramatische gebeurtenissen in de geschiedenis van de natuurwetenschappen. De gebeurtenis heeft in de loop der tijd bijna mythische proporties gekregen. De veroordeling werd daarbij tot symbool van de eeuwenlange confrontatie tussen de vooruitstrevende krachten van de natuurwetenschap aan de ...

Boekrecensies