Geschiedenis

Hoe verhielden geloof en wetenschap zich tot elkaar in het verleden? Hoe benadert de geschiedwetenschap religieuze fenomenen?

Audio / video

Opinie

  • Wetenschappelijke bloei door religieuze verwondering

    In de Nederlanden bloeide de wetenschap lange tijd omdat ze zoveel ruimte liet voor religieuze verwondering.   …

  • Wetenschap versterkt het geloof

    Op 15 mei jl. mocht ik bij de Evangelische Hogeschool de alpha-wetenschappers representeren in een panel dat met ongeveer tachtig studenten in discussie ging over geloof en wetenschap. Hier werd het bestaande beeld min of meer bevestigd: vooral in de exacte wetenschappen kom je met je geloof nogal eens in de knoop. Ikzelf ben daar ...

Artikelen

Boekrecensies