Geschiedenis

Hoe verhielden geloof en wetenschap zich tot elkaar in het verleden? Hoe benadert de geschiedwetenschap religieuze fenomenen?

Audio / video

Opinie

  • Een voorloper van ForumC in Oxford

    Twee maanden geleden is, met veel te weinig tamtam, de geschiedenis ontsloten van een belangrijke voorloper van ForumC. Ik bedoel de Oxford University Socratic Club. Dit was een universitaire debatingclub in Oxford die eind 1941 werd opgericht, vooral in haar begintijd bloeide, en na dertig jaar ten einde kwam. In het eerste decennium werden in ...

  • Mens in het midden bij Pascal

    Wanneer beweerd wordt dat wetenschap het religieus geloof verdringt of ontkent, laat men ‘kennen’  samenvallen met ‘wetenschappelijk kennen’ en wordt geloof iets irrationeels.  Daarmee wordt zowel een scheiding voorgesteld, –  geloof is wat anders dan kennen –  als een gelijkstelling –  aan geloof worden dezelfde eisen gesteld als aan wetenschap.  Een onderzoeker die zich krachtig ...

Artikelen

Boekrecensies