Geschiedenis

Hoe verhielden geloof en wetenschap zich tot elkaar in het verleden? Hoe benadert de geschiedwetenschap religieuze fenomenen?

Audio / video

Opinie

  • Op zoek naar het verborgene

    Een van de grootste dwalingen binnen de geschiedenis van de natuurwetenschappen is het bekijken van het verleden door de bril van het heden. Tot en met de jaren 70 van de vorige eeuw was dit eerder regel dan uitzondering.   …

  • Economie en geloof: conflict of harmonie?

    In reactie op het ooit modieuze conflictmodel is er de afgelopen decennia steeds meer aandacht gekomen voor de positieve bijdrage van het christelijke geloof aan de opkomst van de moderne natuurwetenschappen.   …

Artikelen

Boekrecensies