Geschiedenis

Hoe verhielden geloof en wetenschap zich tot elkaar in het verleden? Hoe benadert de geschiedwetenschap religieuze fenomenen?

Opinie

  • Wetenschap versterkt het geloof

    Op 15 mei jl. mocht ik bij de Evangelische Hogeschool de alpha-wetenschappers representeren in een panel dat met ongeveer tachtig studenten in discussie ging over geloof en wetenschap. Hier werd het bestaande beeld min of meer bevestigd: vooral in de exacte wetenschappen kom je met je geloof nogal eens in de knoop. Ikzelf ben daar ...

  • Was Augustinus een wiskundehater?

    Vaak beginnen wetenschappelijke leerboeken of artikelen met een verwijzing naar een episode uit de wetenschapsgeschiedenis die in verband staat met het te behandelen onderwerp. Daar is uiteraard geen enkel bezwaar tegen, zolang tenminste de feiten niet onjuist worden weergegeven of verkeerd worden geïnterpreteerd.   …

Artikelen

Boekrecensies