9 oktober 2023 / 

Geroepen voor de schepping: klimaatonderzoeker Jessica Moerman

Op de website Science for the Church legt de Amerikaanse Jessica Moerman, klimaatwetenschapper en pastor in een kerk, uit hoe zij haar geloof handen en voeten geeft in haar werk.

Moerman groeide op in een christelijk gezin, waar ze al snel een roeping ervoer om de wetenschap in te gaan, specifiek de geologie. Wat ze daarmee kon al christen begreep ze in eerst instantie niet, maar tijdens de studie werd ze geraakt door het vak ‘paleo klimatologie’, de studie van het klimaat in het verre verleden, dat is af te leiden uit onder meer oude gesteentes. De geologie laat zien hoe, in de woorden van Moerman, ‘God de wereld geschapen en gevormd heeft’.

Geloofspraktijk

Een andere invloed op haar leven en werk was een Bijbelgedeelte. In Mattheus 22 staat dat we God boven alles moeten liefhebben, en onze naaste als onszelf. Moerman wist dat klimaatverandering de meest kwetsbare mensen doorgaans het hardst treft. Zij hebben zwaar te lijden onder extreme hitte, natuurbranden, orkanen of overstromingen. En arme buurten zijn vaak veel warmer dan rijke wijken, omdat er minder verkoelend groen is.

Moerman stelt dat het bedrijven van wetenschap neerkomt op het bestuderen van Gods schepping. Daarom  versterkt de wetenschap haar geloof: ‘Als wij geen rekening houden met de ontdekkingen van de wetenschap in onze geloofspraktijk, of in het ritme en leven van onze kerken, dan missen we een manier waarop goed tegen ons spreekt en zich aan ons openbaart’, aldus Moerman.

Actie

En al leven we in een tijd waarin er veel negatief nieuws is over klimaatverandering, toch kunnen we hoop houden, vindt Moerman. ‘We moeten elkaar aansporen om actie te ondernemen, groot of klein. Daarmee zorgen we voor een beter heden voor onszelf en een gezondere toekomst voor de volgende generaties.’ Klimaatverandering biedt ons de kans om met allerlei innovaties een betere wereld te bouwen, stelt zij.

Jessica Moerman is voorzitter van het Evangelical Environmental Network en samen met haar man voorganger van een kerk in Washington DC.
Bron: blog Science for the Churches.

Beeld: website Evangelical Environmental Network