3 oktober 2011 / 

Genetisch onderzoek roept theologische vragen op

Modern genetisch onderzoek dwingt christenen zich te bezinnen. In een artikel op de BioLogos-website over de vorming van nieuwe soorten schrijft de Amerikaanse geneticus Dennis Venema (Trinity Western University) de bewijzen voor menselijke evolutie.

Venema gaat in zijn artikel vooral in op genetische aanwijzingen voor de emigratie van mensen vanuit Afrika. Daarbij betrekt hij recent onderzoek dat laat zien dat moderne mensen zich gedeeltelijk hebben vermengd met Neanderthalers en de mysterieuze ‘Denisovan-mens’ uit zuid-Siberië.

 

Dit soort bevindingen heeft recent het debat in de VS aangezwengeld over de vraag of Adam en Eva als de voorouders van alle mensen gezien mogen worden. Venema denkt van niet, en schrijft dat dit vooral voor ‘evangelicals’ lastig te verteren zal zijn. Maar, zo schrijft hij: “God heeft ertoe besloten deze informatie [over Neanderthalers en moderne mensen] nu aan ons te onthullen, en dat suggereert dat Hij weet dat de evangelische gemeenschap klaar is om daar nu over in gesprek te gaan.”

 

De jonge-aarde-creationist Todd Wood reageert op zijn eigen website op het artikel van Venema. Hij stelt het niet eens te zijn met Venema waar het de oorsprong van de mens betreft, maar wil wel serieus bestuderen wat Venema, een mede-gelovige, te melden heeft. Wood voorspelt vooral problemen voor oude-aarde creationisten: de organisatie Reasons to Believe heeft eerder gesteld dat Neanderthalers geen mensen waren, maar dieren. Dat maakt vermenging van moderne mens en Neanderthaler moeilijk te verklaren.