Home » Dossier » Geschiedenis » ‘Geloofsbelijdenis basis voor bezinning’

‘Geloofsbelijdenis basis voor bezinning’

By |Categorieën: Geschiedenis, Nieuws|Gepubliceerd Op: 21 november 2011|1.9 min read|

De geloofsbelijdenissen van de Vroege Kerk kunnen als basis dienen voor de bezinning op vragen rond geloof en wetenschap vandaag, zegt professor Mark Noll in het Reformatorisch Dagblad. De krant interviewde hem naar aanleiding van de verschijning van zijn boek Jesus Christ and the Life of the Mind (2011)

Mark Noll, hoogleraar in de geschiedenis van het christendom aan Notre Dame University, werd in de jaren negentig bekend door zijn boek The Scandal of the Evangelical Mind (1994). Hierin analyseerde en bekritiseerde hij de oppervlakkigheid en anti-intellectuele houding van de Amerikaanse, evangelicale christenheid. Deze had zich volgens hem veel te veel geïsoleerd van de moderne cultuur en wetenschap.

Het nieuwste boek van Noll gaat over de relatie tussen geloof en wetenschap. Hij stelt daarin dat de oecumenische belijdenissen van de vroege kerk geschikt zijn als basis voor de bezinning op vragen rond geloof en wetenschap. De kern daarvan is: God is Schepper, maar Hij is ook de Verlosser. Noll: “De verlossing is fundamenteel verbonden met de schepping. In de belijdenis van Chalcedon wordt uiteengezet dat het goddelijke en het natuurlijke een wonderlijke verbinding aangaan in de Persoon van Jezus Christus: Hij had twee naturen. De geestelijke en de natuurlijke werkelijkheid grijpen in elkaar, op een manier die ons verstand te boven gaat. Niettemin zou dit het uitgangspunt moeten zijn voor een christen die wetenschap beoefent.”

Maar maakt juist de natuurwetenschap het geloof niet overbodig? Noll verwijst naar de belijdenis van de twee naturen van Christus om uit te leggen dat dit niet hoeft. De belijdenis gaat over „een diep mysterie, dat echter een essentieel aspect van de natuurlijke werkelijkheid onthult. Wat wij voor ogen zien, heeft een natuurlijk verklaarbare, ofwel materiële kant, maar ook een ”andere” kant, een spirituele dimensie. In mijn boek leg ik dit uit als de fundamentele dubbelheid van de werkelijkheid. We zien dit in de aardse verschijning van Jezus; Zijn materiële lichaam was echt, zonder twijfel van dezelfde materie als onze lichamen. Maar daarmee is niet alles gezegd: Hij was tegelijk volledig God. Dit inzicht, dat in Chalcedon helder is verwoord, leidt tot bescheidenheid: als wij natuurwetten ontdekken, is daarmee toch niet alles gezegd.”

Lees het interview met Mark Noll in het Reformatorisch Dagblad (19-11-2011)

Home » Dossier » Geschiedenis » ‘Geloofsbelijdenis basis voor bezinning’

‘Geloofsbelijdenis basis voor bezinning’

By Gepubliceerd Op: 21 november 20111.9 min read

De geloofsbelijdenissen van de Vroege Kerk kunnen als basis dienen voor de bezinning op vragen rond geloof en wetenschap vandaag, zegt professor Mark Noll in het Reformatorisch Dagblad. De krant interviewde hem naar aanleiding van de verschijning van zijn boek Jesus Christ and the Life of the Mind (2011)

Mark Noll, hoogleraar in de geschiedenis van het christendom aan Notre Dame University, werd in de jaren negentig bekend door zijn boek The Scandal of the Evangelical Mind (1994). Hierin analyseerde en bekritiseerde hij de oppervlakkigheid en anti-intellectuele houding van de Amerikaanse, evangelicale christenheid. Deze had zich volgens hem veel te veel geïsoleerd van de moderne cultuur en wetenschap.

Het nieuwste boek van Noll gaat over de relatie tussen geloof en wetenschap. Hij stelt daarin dat de oecumenische belijdenissen van de vroege kerk geschikt zijn als basis voor de bezinning op vragen rond geloof en wetenschap. De kern daarvan is: God is Schepper, maar Hij is ook de Verlosser. Noll: “De verlossing is fundamenteel verbonden met de schepping. In de belijdenis van Chalcedon wordt uiteengezet dat het goddelijke en het natuurlijke een wonderlijke verbinding aangaan in de Persoon van Jezus Christus: Hij had twee naturen. De geestelijke en de natuurlijke werkelijkheid grijpen in elkaar, op een manier die ons verstand te boven gaat. Niettemin zou dit het uitgangspunt moeten zijn voor een christen die wetenschap beoefent.”

Maar maakt juist de natuurwetenschap het geloof niet overbodig? Noll verwijst naar de belijdenis van de twee naturen van Christus om uit te leggen dat dit niet hoeft. De belijdenis gaat over „een diep mysterie, dat echter een essentieel aspect van de natuurlijke werkelijkheid onthult. Wat wij voor ogen zien, heeft een natuurlijk verklaarbare, ofwel materiële kant, maar ook een ”andere” kant, een spirituele dimensie. In mijn boek leg ik dit uit als de fundamentele dubbelheid van de werkelijkheid. We zien dit in de aardse verschijning van Jezus; Zijn materiële lichaam was echt, zonder twijfel van dezelfde materie als onze lichamen. Maar daarmee is niet alles gezegd: Hij was tegelijk volledig God. Dit inzicht, dat in Chalcedon helder is verwoord, leidt tot bescheidenheid: als wij natuurwetten ontdekken, is daarmee toch niet alles gezegd.”

Lees het interview met Mark Noll in het Reformatorisch Dagblad (19-11-2011)