8 augustus 2022 / 

Geloof en wetenschap in de Anglicaanse gemeenschap

Op 7 augustus eindigde de Lambeth Conference, een synode waarin Anglicaanse bisschoppen vanuit de hele wereld naar Canterbury komen om te spreken over de staat van de kerk. De conferentie vindt elke tien jaar plaats. De Anglicaanse organisatie ECLAS (Equipping Christian Leadership in an Age of Science) presenteerde er een document over de verhouding tussen geloof en wetenschap.

ECLAS ziet wetenschap als een ‘gift van God’. Via programma’s als ‘Science in Seminaries’ probeert de organisatie om kerkleiders te laten zien wat wetenschap inhoudt en om gelovige wetenschappers te ondersteunen.

Steun

Voor de Lambeth Conference is een korte video gemaakt, waarin vijf jonge wetenschappers (uit Jamaica, het VK, Canada, Kenia en Japan) vertellen wat hun onderzoek inhoudt, en wat voor steun ze verwachten van de kerk. Dat laatste varieert van gebed via heldere uitspraken van de kerk over de eigen standpunten over bijvoorbeeld psychische stoornissen tot het bijdragen aan een betere privé-werk balans. (Tekst gaat verder onder de video.)

In een kort document laat ECLAS zien wat er inmiddels bereikt is. Sinds 2014 is in 80 kerken een project gedraaid om geloof en wetenschap bij elkaar te brengen. Met de uitkomsten kunnen parochies ook zelf aan de slag gaan: het document roept kerken op om wetenschappers in de eigen gemeente ruimte te geven om iets te delen van wat zijn doen, en om open activiteiten te organiseren waarbij mensen van buiten de kerken kunnen zien dat wetenschap en geloof elkaar niet hoeven uit te sluiten.

Case studies

Het document stipt enkele ‘case studies’ aan. De eerste is het gebruik van wetenschap in de Messy Church (in Nederland: Kliederkerk), een project voor kinderen. Met een lijst van zo’n honderd wetenschapsactiviteiten kunnen jonge kinderen met wetenschap in aanraking komen, en dankzij die ervaring wellicht zelf de wetenschap in gaan.

Een tweede case study is het programma ‘Neem je dominee mee naar het lab’, waarin priesters in de Anglicaanse kerk bij wetenschappers op bezoek gingen. De derde case study is een wetenschapsfestival dat in 2017 is georganiseerd in Ely Catheral met als titel ‘From dinosaurs to DNA’. Naast een tentoonstelling over evolutie waren er ook activiteiten en discussies over onder meer ethiek. De laatste case study in het document gaat over kunstmatige intelligentie, waarbij bisschoppen en andere kerkleiders informatie kregen over dit thema van wetenschappers.

Het document eindigt met suggesties over hoe kerken het gesprek over geloof en wetenschap op gang kunnen brengen, en een verwijzing naar hulpmiddelen daarvoor die de afgelopen jaren binnen ECLAS zijn ontwikkeld.

Bron: Developing Positive Science-Faith Engagement Across The Anglican Communion