Home » Nieuws » Geloof en wetenschap gaan vaak samen

Geloof en wetenschap gaan vaak samen

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 17 februari 2014|1.9 min read|
Nieuws

Een nieuw onderzoek van de Amerikaanse socioloog Elaine Ecklund laat zien dat er een grote middengroep bestaat voor wie geloof en wetenschap prima samengaan.

 

Ecklund (Rice University) baseert haar conclusies op een onderzoek onder 10.000 Amerikanen, met de naam Religious Understandings of Science (RUS). Zij presenteerde haar resultaten tijdens de jaarlijkse conferentie van de American Association for the Advancement of Science (AAAS, de uitgever van het wetenschappelijke tijdschrift Science), binnen het programma ‘Dialogue on Science, Ethics and Religion’ (DoSER).

 

Ecklund vond dat bijna de helft van de evangelische christenen in de VS van mening is dat geloof en wetenschap goed samengaan en elkaar zelfs kunnen versterken. Onder de hele bevolking meent 38 procent dat er geen fundamentele kloof is tussen geloof en wetenschap.

 

Verder blijkt uit het onderzoek dat onder wetenschappers net zoveel mensen religieus actief zijn als in de hele bevolking (18 tegen 20 procent gaat wekelijks naar een kerk). De mate van religiositeit is iets lager dan in de hele bevolking. Maar opvallend genoeg zijn evangelische wetenschappers actiever op religieus gebied dan Amerikaanse protestanten buiten de wetenschap. Dit kan overigens komen doordat de religieuze wetenschappers zichzelf vergelijken met collega’s en niet met doorsnee gelovigen. Uit eerder onderzoek blijkt dat zich onder wetenschappers meer atheïsten bevinden dan in de hele bevolking.

 

Conflict

Wel zijn er aanzienlijke groepen die menen dat geloof en wetenschap met elkaar in conflict zijn. Zo denkt een op de vijf Amerikanen dat religieuze mensen vijandig staan ten opzichte van wetenschap. En ook een op de vijf denkt dat wetenschappers vijandig staan ten opzichte van religie.

 

Volgens Ecklund krijgen deze twee groepen in de media relatief veel aandacht, omdat ze vaak betrokken zijn bij conflicten over bijvoorbeeld de introductie van creationisme in het onderwijs. Zij ziet een grote nadruk op ‘stereotypering’ in de media.

 

Dat er twee ‘extreme’ vleugels zijn blijkt ook uit de constatering dat van de 27 procent van Amerikanen die denken dat er een conflict is tussen geloof en wetenschap ruwweg de helft religieus is.

 

Het RUS-onderzoek bestaat uit een representatieve enquête onder 10.000 Amerikanen, aangevuld met diepte interviews met ruim 300 gelovigen van verschillende signatuur.

In 2011 was Elaine Ecklund een van de sprekers op het Nationaal Debat van ForumC. Andere artikelen over Elaine Ecklund op deze site.

Home » Nieuws » Geloof en wetenschap gaan vaak samen

Geloof en wetenschap gaan vaak samen

By Gepubliceerd Op: 17 februari 20141.9 min read
Nieuws

Een nieuw onderzoek van de Amerikaanse socioloog Elaine Ecklund laat zien dat er een grote middengroep bestaat voor wie geloof en wetenschap prima samengaan.

 

Ecklund (Rice University) baseert haar conclusies op een onderzoek onder 10.000 Amerikanen, met de naam Religious Understandings of Science (RUS). Zij presenteerde haar resultaten tijdens de jaarlijkse conferentie van de American Association for the Advancement of Science (AAAS, de uitgever van het wetenschappelijke tijdschrift Science), binnen het programma ‘Dialogue on Science, Ethics and Religion’ (DoSER).

 

Ecklund vond dat bijna de helft van de evangelische christenen in de VS van mening is dat geloof en wetenschap goed samengaan en elkaar zelfs kunnen versterken. Onder de hele bevolking meent 38 procent dat er geen fundamentele kloof is tussen geloof en wetenschap.

 

Verder blijkt uit het onderzoek dat onder wetenschappers net zoveel mensen religieus actief zijn als in de hele bevolking (18 tegen 20 procent gaat wekelijks naar een kerk). De mate van religiositeit is iets lager dan in de hele bevolking. Maar opvallend genoeg zijn evangelische wetenschappers actiever op religieus gebied dan Amerikaanse protestanten buiten de wetenschap. Dit kan overigens komen doordat de religieuze wetenschappers zichzelf vergelijken met collega’s en niet met doorsnee gelovigen. Uit eerder onderzoek blijkt dat zich onder wetenschappers meer atheïsten bevinden dan in de hele bevolking.

 

Conflict

Wel zijn er aanzienlijke groepen die menen dat geloof en wetenschap met elkaar in conflict zijn. Zo denkt een op de vijf Amerikanen dat religieuze mensen vijandig staan ten opzichte van wetenschap. En ook een op de vijf denkt dat wetenschappers vijandig staan ten opzichte van religie.

 

Volgens Ecklund krijgen deze twee groepen in de media relatief veel aandacht, omdat ze vaak betrokken zijn bij conflicten over bijvoorbeeld de introductie van creationisme in het onderwijs. Zij ziet een grote nadruk op ‘stereotypering’ in de media.

 

Dat er twee ‘extreme’ vleugels zijn blijkt ook uit de constatering dat van de 27 procent van Amerikanen die denken dat er een conflict is tussen geloof en wetenschap ruwweg de helft religieus is.

 

Het RUS-onderzoek bestaat uit een representatieve enquête onder 10.000 Amerikanen, aangevuld met diepte interviews met ruim 300 gelovigen van verschillende signatuur.

In 2011 was Elaine Ecklund een van de sprekers op het Nationaal Debat van ForumC. Andere artikelen over Elaine Ecklund op deze site.