21 februari 2022 / 

Geestelijken mijden publiek debat over geloof en wetenschap

Een Britse enquête onder vooral Anglicaanse geestelijken laat zien dat zij belangstelling hebben voor wetenschap, en in overgrote meerderheid menen dat geloof en wetenschap niet met elkaar in conflict zijn. Maar zich daar publiekelijk over uitspreken, dat doen ze liever niet.

Van de 1100 ondervraagde geestelijken had 91 procent wel eens gesprekken over wetenschappelijke onderwerpen, zoals klimaatverandering, evolutie of het ontstaan van het universum. Ze waren zelf ook met dit soort thema’s bezig, 85 procent gaf aan zich het afgelopen jaar verdiept te hebben in een natuurwetenschappelijk onderwerp, door te lezen of naar wetenschapsprogramma’s op tv te kijken. Maar er lijkt een verschil te bestaan tussen hun belangstelling en de bereidheid om zich daarover buiten de kerk uit te spreken.

Conflictthese

Naast de enquête is een serie gesprekken met 32 kerkleiders gehouden. De resultaten van dit onderzoek, dat is uitgevoerd binnen het programma Equipping Christian Leadership in an Age of Science (ECLAS) van St John’s College, Durham University, zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift over geloof en wetenschap Zygon.

Een belangrijke uitkomst, aldus onderzoeksleider dr. Lydia Reed, is dat de geestelijken niet uitgaan van de conflictthese over de relatie tussen geloof en wetenschap. Tegelijkertijd wordt dit idee van een fundamenteel conflict wel regelmatig herhaald in de media, en dat maakt de geestelijken mogelijk huiverig en onzeker. Ook een gebrek aan kennis speelt hen parten, tijdens de opleiding tot priester is er niet veel aandacht voor natuurwetenschap.

Angst

In de gesprekken met kerkleiders werd de vraag gesteld stelt of ze zouden deelnemen aan een discussie over geloof en wetenschap op de lokale radio. Een Anglicaanse bisschop reageerde zo: ‘Daar zou ik met samengeknepen billen bij zitten!’

Betere scholing van geestelijken tijdens hun opleiding zou deze angst kunnen wegnemen, denkt theoloog en astrofysicus David Wilkinson, die in de leiding van het ECLAS project zit. Hij vindt ook dat juist kerkleiders niet bang moeten zijn voor discussies over geloof en wetenschap. ‘Als zij er bang voor zijn, heeft dat invloed op de lagere geestelijken en de kerkleden.’

Bron: Church Times18 februari 2022.
Beeld: ‘Science’ – Sound and Light show by Luxmuralis