Home » Nieuws » ‘Gebruik archeologie niet om de Bijbel te bewijzen’

‘Gebruik archeologie niet om de Bijbel te bewijzen’

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 26 maart 2018|1.7 min read|

Oudtestamenticus Koert van Bekkum (TU Kampen) waarschuwt tegen het gebruik van archeologie om de Bijbel ‘te bewijzen’.

Hij doet dat op het Theologenblog, waarop diverse theologen opiniestukken schrijven die door onder meer Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad worden gepubliceerd. In zijn recente bijdrage gaat het over de ontdekking van de ‘handtekening van Jesaja’. Berichten over de vondst van een zegel met deze ‘handtekening’ verschenen begin dit jaar in de pers.

Interpreteren

Die publiciteit, verklaart Van Bekkum, was mede te danken aan  Hershel Shanks, hoofdredacteur van Biblical Archaeology Review, een blad dat archeologische vondsten uit de wereld van de Bijbel bekendmaakt bij het grote publiek. Shanks ging met pensioen en het buiten-Bijbelse bewijs voor het bestaan van de profeet Jesaja was de ‘klaroenstoot’ bij zijn afscheid.

Van Bekkum analyseert het bewijs, een afdruk van een zegel die de naam ‘Jesaja’ draagt. Daarbij staat een tekst die met enige kunst-en-vliegwerk is te interpreteren als ‘Jesaja de profeet’. Maar dat staat bepaald niet vast, zegt Van Bekkum, die “Jesaja uit (de stad) Navi” een veel logischer vertaling van de handtekening vindt dan ”Jesaja, de profeet”. ‘Maar ja, dat verkoopt niet.’

Netflix

De Oudtestamenticus staat niet afwijzend tegenover het populariseren van Bijbelse archeologie. Shanks bracht de Bijbel soms ‘dramatisch tot leven’, aldus Van Bekkum. Maar dat drama moet niet doorslaan. Hij verwijst naar een National Geographic-documentaire over de Bijbelse Exodus, die is gebaseerd op een al lang verworpen chronologie van het oude Egypte. Dat is een slechte zaak. Maar de documentaire is wel te zien op Netflix.

De archeologie rond Bijbelse plaatsen en personen kan aan twee kanten uit de bocht vliegen, blijkt uit het betoog van Van Bekkum: een overdadige drang de Bijbel te bewijzen, of juist een extreem sceptische houding ten opzichte van de historische inhoud van de Bijbel. Fascinatie voor Bijbelse archeologie is prima, maar daar hoort wel een gezonde kritische houding bij.

Bron: Theologenblog: Fascinatie voor ”Bijbelse vondsten”

Meer over Koert van Bekkum, TU Kampen

Home » Nieuws » ‘Gebruik archeologie niet om de Bijbel te bewijzen’

‘Gebruik archeologie niet om de Bijbel te bewijzen’

By Gepubliceerd Op: 26 maart 20181.7 min read

Oudtestamenticus Koert van Bekkum (TU Kampen) waarschuwt tegen het gebruik van archeologie om de Bijbel ‘te bewijzen’.

Hij doet dat op het Theologenblog, waarop diverse theologen opiniestukken schrijven die door onder meer Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad worden gepubliceerd. In zijn recente bijdrage gaat het over de ontdekking van de ‘handtekening van Jesaja’. Berichten over de vondst van een zegel met deze ‘handtekening’ verschenen begin dit jaar in de pers.

Interpreteren

Die publiciteit, verklaart Van Bekkum, was mede te danken aan  Hershel Shanks, hoofdredacteur van Biblical Archaeology Review, een blad dat archeologische vondsten uit de wereld van de Bijbel bekendmaakt bij het grote publiek. Shanks ging met pensioen en het buiten-Bijbelse bewijs voor het bestaan van de profeet Jesaja was de ‘klaroenstoot’ bij zijn afscheid.

Van Bekkum analyseert het bewijs, een afdruk van een zegel die de naam ‘Jesaja’ draagt. Daarbij staat een tekst die met enige kunst-en-vliegwerk is te interpreteren als ‘Jesaja de profeet’. Maar dat staat bepaald niet vast, zegt Van Bekkum, die “Jesaja uit (de stad) Navi” een veel logischer vertaling van de handtekening vindt dan ”Jesaja, de profeet”. ‘Maar ja, dat verkoopt niet.’

Netflix

De Oudtestamenticus staat niet afwijzend tegenover het populariseren van Bijbelse archeologie. Shanks bracht de Bijbel soms ‘dramatisch tot leven’, aldus Van Bekkum. Maar dat drama moet niet doorslaan. Hij verwijst naar een National Geographic-documentaire over de Bijbelse Exodus, die is gebaseerd op een al lang verworpen chronologie van het oude Egypte. Dat is een slechte zaak. Maar de documentaire is wel te zien op Netflix.

De archeologie rond Bijbelse plaatsen en personen kan aan twee kanten uit de bocht vliegen, blijkt uit het betoog van Van Bekkum: een overdadige drang de Bijbel te bewijzen, of juist een extreem sceptische houding ten opzichte van de historische inhoud van de Bijbel. Fascinatie voor Bijbelse archeologie is prima, maar daar hoort wel een gezonde kritische houding bij.

Bron: Theologenblog: Fascinatie voor ”Bijbelse vondsten”

Meer over Koert van Bekkum, TU Kampen