Geschreven door Leon de Bruin / 

11 januari 2012 / 

Fysicalisme en het probleem van mentale causaliteit

In dit artikel geeft Leon de Bruin een algemene schets van het fysicalisme, een sterk aan invloed winnende stroming in de filosofie en de geesteswetenschappen. Het fysicalisme gaat ervan uit dat alles wat bestaat, inclusief de mens en de menselijke geest, fundamenteel fysisch is. Een van de belangrijkste problemen voor het fysicalisme is de vraag hoe de menselijke geest causaal actief kan zijn in een fundamenteel fysische wereld.

Deze causale activiteit van de menselijke geest, ook wel mentale causaliteit genoemd, is van wezenlijk belang als we een zinnige betekenis willen toekennen aan begrippen als vrije wil en morele verantwoordelijkheid. De auteur betoogt, door middel van een analyse van de belangrijkste fysicalistische principes, dat het fysicalisme het probleem van mentale causaliteit uiteindelijk niet kan oplossen. Het is voor de menselijke geest simpelweg onmogelijk om causaal actief te zijn in een wereld die fundamenteel fysisch is.

Download PDF

Leon de Bruin

Léon de Bruin is hoogleraar Filosofie van de Neurowetenschappen aan de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen van het Amsterdam UMC. Zijn onderzoeksgebieden zijn de filosofie van de psychologie, psychiatrie en de (cognitieve) neurowetenschappen