Geschreven door Michael Poole / 

27 juni 2014 / 

Reductionisme: hulp of hinderpaal bij Geloof & Wetenschap?

Zijn mensen alleen maar een uiterst complex chemisch mechanisme met aan de bovenkant een computer – niets anders dan atomen en moleculen? Zijn denkprocessen ‘alleen maar een bundel neuronen’? In dit paper wordt besproken hoe houdbaar deze reductionistische opvatting is.

Deze tekst is een vertaling van een ‘Faraday paper 6’, eerder gepubliceerd op de website van het Faraday Institute te Cambridge.

Samenvatting Faraday Paper

Er zijn mensen die stellen dat de natuurlijke wereld – datgene waar de natuurwetenschap met al haar methoden zich mee bezighoudt – alles is wat er bestaat. Mocht er voor dergelijke beweringen ooit bewijs komen, dan zou dat een bedreiging zijn voor religieus geloof. Het zou dan wel om argumenten moeten gaan en niet om beweringen, hoe frequent en luidruchtig ook. Eén argument dat soms wordt aangevoerd is dat de materiële wereld volledig verklaarbaar is als we de componenten ervan ‘reduceren’ (herleiden) tot almaar kleinere onderdelen, net zo lang tot er niets meer onverklaard is. Dit paper gaat over de vraag of de wetenschap door dit soort reductie geholpen dan wel gehinderd wordt, en of deze praktijk noodzakelijk tot atheïstisme leidt.

Het volledige paper is onderaan deze pagina te downloaden als pdf-bestand.

Over de Faraday Papers

De Faraday Papers worden gepubliceerd door het Faraday Institute for Science and Religion, St Edmund’s College, Cambridge, Verenigd Koninkrijk (www.faraday-institute.org). De Faraday Papers behandelen een breed scala van onderwerpen die te maken hebben met de interacties tussen religie en wetenschap. De Nederlandse vertalingen zijn een initiatief van ForumC.

Voor alle vertaalde faraday papers op deze site klik op het menu Faraday-papers

Download PDF

Michael Poole

Michael Poole FRSA is Visiting Research Fellow in Science and Religion aan het King’s College London, waar hij voorheen werkzaam was als lector Science Education (Physics). Hij was medeoprichter en (2000-2003) voorzitter van het Science and Religion Forum en gedurende dertig jaar (1975-2005) lid van het Britse Committee of Christians in Science. Hij is auteur van o.m. A Guide to Science and Belief (2e editie 1994).