Geschreven door Roger Trigg / 

14 juli 2014 / 

Heeft wetenschap religie nodig?

De wetenschap maakt vaak een onaantastbare indruk, en religieus geloof lijkt af te nemen naarmate wetenschappelijke kennis toeneemt. Maar laat de wetenschap echt geen ruimte voor goddelijk handelen of verwerkelijking van een goddelijk plan? Of heeft de wetenschap misschien juist een rechtvaardiging van religieuze aard nodig?

Deze tekst is een vertaling van een ‘Faraday paper 2’, eerder gepubliceerd op de website van het Faraday Institute te Cambridge.

Samenvatting Faraday Paper

Moet de natuurwetenschap een gesloten systeem vormen en ervan uitgaan dat zij de gehele werkelijkheid kan bestrijken? De wetenschap berust zelf op grote vooronderstellingen; zij is verre van autonoom en haar methode valt niet samen met wat rationeel mag heten. De regelmatigheid en het geordende karakter van de fysieke wereld, en het menselijk vermogen om die wereld te begrijpen, zijn dingen waar we van uit mogen gaan. Maar het theïsme kan ze verklaren onder verwijzing naar de rationaliteit van de Schepper.

Het volledige paper is onderaan deze pagina te downloaden als pdf-bestand.

Over de Faraday Papers

De Faraday Papers worden gepubliceerd door het Faraday Institute for Science and Religion, St Edmund’s College, Cambridge, Verenigd Koninkrijk (www.faraday-institute.org). De Faraday Papers behandelen een breed scala van onderwerpen die te maken hebben met de interacties tussen religie en wetenschap. De Nederlandse vertalingen zijn een initiatief van ForumC.

Voor alle vertaalde faraday papers op deze site klik op het menu Faraday-papers

Download PDF

Roger Trigg

Roger Trigg, oprichter en eerste voorzitter van de British Philosophical Association en van de British Society for the Philosophy of Religion, is emeritus hoogleraar filosofie aan de universiteit van Warwick. Trigg heeft veel gepubliceerd over de relatie van geloof en wetenschap, onder meer Rationality and Science: Can science explain everything? (1993), Rationality and Religion: Does faith need reason? (1998).