Filosofie

Bestaat God? Wat is waarheid? Kun je rationeel geloven?

Audio / video

Opinie

 • Religie van taboe naar trending topic

  Het lijkt erop dat het debat over de verhouding tussen religie en wetenschap de scherpe kantjes heeft verloren. Wetenschap wordt steeds minder als een bij voorbaat areligieus domein gezien. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de actuele maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. De essaywedstrijd georganiseerd door de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen en het NRC ...

 • Gaten vullen met René van Woudenberg

  René van Woudenberg reageerde op mijn stuk in NRC over het conflict tussen religie en wetenschap. Daarbij trapt hij helaas een aantal open deuren in. En gaat hij voorbij aan mijn voornaamste kritiek op zijn essay. …

Artikelen

 • De ultieme realiteit. Over de implicaties van de 20e-eeuwse natuurkunde

  Essay In zijn monumentale werk ‘Kritiek van de zuivere rede’ stelde Immanuel Kant dat ruimte en tijd geen werkelijke entiteiten zijn in een materiële werkelijkheid buiten ons maar dat het ordeningsprincipes van de menselijke geest zijn.  Ruimte en tijd zijn (a priori) voorstellingen die onze wirwar aan indrukken die wij via de waarneming ontvangen ordenen ...

 • De Ceulaer, Gooi God niet weg. Over geloof, ongeloof en bijgeloof (2014)

  Over de noodzaak van de rede en het nut van religie “Wie zal de menigte van zwakke mensen tellen, van wie het gevoel voor waar en onwaar verwoest is bij het streven naar een onmogelijke harmonie –van wie het leven verknoeid is bij de poging om de overvloedige nieuwe wijn van de wetenschap in de ...

Boekrecensies