Filosofie

Bestaat God? Wat is waarheid? Kun je rationeel geloven?

Audio / video

Opinie

  • God hervonden

    Albert is een 57-jarige evolutiebioloog en zelfverklaard ‘naturalist’. Hij heeft nooit in het bestaan van God kunnen geloven. In het moderne wetenschappelijke wereldbeeld is er eenvoudigweg geen plaats voor religie. Volgens Albert zijn de natuurwetten te vergelijken met een web van draden dat het gehele universum omspant. Zodra God ingrijpt trekt hij dit web van ...

  • Het horizonprobleem: modellen en werkelijkheid

    Een van de mooie dingen van de wetenschap is dat ze onze blik verruimt en verdiept. Dankzij de wetenschappelijke methode kunnen we verder kijken dan met onze eigen ogen mogelijk is en dieper doordringen tot de kern. …

Artikelen

Boekrecensies