Filosofie

Bestaat God? Wat is waarheid? Kun je rationeel geloven?

Audio / video

Opinie

  • Het horizonprobleem: modellen en werkelijkheid

    Een van de mooie dingen van de wetenschap is dat ze onze blik verruimt en verdiept. Dankzij de wetenschappelijke methode kunnen we verder kijken dan met onze eigen ogen mogelijk is en dieper doordringen tot de kern. …

  • Kunnen we nog geloven in de wetenschap?

    Tijdens het Nationaal Debat ‘No Faith in Science’ stond de vraag afgelopen week centraal: is er geloof in de wetenschap? Natuurlijk is dit op twee manieren op te vatten: ‘Is er in de wetenschap plaats voor geloof?’ of ‘Geloven mensen wat de wetenschap hen vertelt?’ …

Artikelen

Boekrecensies