Filosofie

Bestaat God? Wat is waarheid? Kun je rationeel geloven?

Audio / video

Opinie

  • Wetenschap is niet waardevrij

    Veel wetenschappers en studenten, zo merk ik bijvoorbeeld in gesprekken met christelijke studenten, gaan er van uit dat zij in hun vakgebied zelden of nooit te maken hebben met vragen rond geloof en wetenschap. Dat is op zich niet zo verwonderlijk wanneer het thema geloof en wetenschap wordt opgevat als het al dan niet bestaan ...

  • Wanneer kun je jezelf eigenlijk christen noemen?

    Opinie Er zijn mensen die door anderen als christen gezien worden, maar die zich toch oprecht afvragen of ze zichzelf nu wel of niet als christen moet beschouwen. Het is inderdaad niet altijd gemakkelijk om deze vraag te beantwoorden. Er zijn genoeg mensen die worstelen met de vraag of ze van zichzelf kunnen zeggen christen ...

Artikelen

Boekrecensies