Filosofie

Bestaat God? Wat is waarheid? Kun je rationeel geloven?

Audio / video

Opinie

  • Openbaring en de wetenschappelijke methode

    Er zijn – grofweg – twee manieren om aan fysische kennis te komen: door waarneming en door redenatie. Deze kennis is wetenschappelijk verifieerbaar. Er bestaat echter een vorm van kennis, die op andere wijze tot ons komt: metafysische kennis. Deze is per definitie niet wetenschappelijk te toetsen. Zegt dit iets over deze vorm van kennis, ...

  • De God van Pascal

    Pascal wees alle godsbewijzen van de hand. Hij gaf er echter een ander soort godsbewijs voor terug. Pascal schreef: ‘Als er een God is, is Hij oneindig onbegrijpelijk (…)’.   …

Artikelen

Boekrecensies