Filosofie

Bestaat God? Wat is waarheid? Kun je rationeel geloven?

Audio / video

Opinie

  • Want dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensen-wensen, en dezelfde mensen-streken

    In de filosofie bestaat al eeuwenlang onenigheid over de vraag in hoeverre dieren zijn als mensen. Zo schreef René Descartes bijvoorbeeld dat, na de fout die gemaakt wordt door hen die God verwerpen, er niets is dat ons verder van het rechte pad doet afwijken dan het idee dat dieren net als wij een ziel ...

  • Vertrouwen in de kritische rede

    “Na de dominee en de dokter is nu ook de autoriteit van de wetenschapper niet langer vanzelfsprekend,” zo begint het recente rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Vertrouwen in wetenschap. Die autoriteit kan alleen hersteld worden als we ons bewust worden van het belang van de filosofie voor de wetenschap, en op grond ...

Artikelen

Boekrecensies