Filosofie

Bestaat God? Wat is waarheid? Kun je rationeel geloven?

Audio / video

Opinie

  • Plantinga, Where the Conflict Really Lies (2011)

    Voor de uitgebreide bespreking van dit boek, kijk hier.

  • Nee, geen bewijs. Wel een redelijk argument

    In een recente bijdrage op Patheos lezen we over twee computerwetenschappers die het ‘wiskundig bewijs’ voor het bestaan van God van de logicus Kurt Gödel succesvol zouden hebben gecontroleerd door gebruik te maken van zeer geavanceerde computerprogrammatuur. Het gaat om de informatici C. Benzmüller van de Vrije Universiteit Berlijn en B.W. Paleo van de Technische ...

Artikelen

  • Dawkins, God als misvatting (2006)

    Richard Dawkins werd in de jaren tachtig bekend als origineel denker over evolutie en als popularisator van de wetenschap. Van het populariseren van wetenschap – waar hij een leerstoel aan de universiteit van Oxford voor heeft – is hij steeds meer overgegaan op het aanvallen van religie. …

Boekrecensies