Filosofie

Bestaat God? Wat is waarheid? Kun je rationeel geloven?

Audio / video

Opinie

  • Wetenschap als normatieve praktijk

    Mijn kijk op de relatie tussen religie en wetenschap kreeg zijn eerste deuk toen ik ontdekte dat er helemaal geen rechte lijnen lopen van vooronderstellingen via theorieën naar professionele praktijken en het gewone leven …

  • De status van de metafysica (deel 2)

    Deel 2: Metafysica in de moderne tijd   In deel 1 van deze serie zagen we het ontstaan van de metafysica bij Aristoteles. Vervolgens zagen we hoe de aristotelisch-christelijke metafysica vanaf de late middeleeuwen in een crisis belandde. Dit gebeurde door drie oorzaken, te weten het nominalisme (en het daardoor veranderende Godsbeeld), de godsdienstoorlogen en ...

Artikelen

Boekrecensies