Filosofie

Bestaat God? Wat is waarheid? Kun je rationeel geloven?

Audio / video

Opinie

 • Natuurlijke religie en de Gans Andere

  De laatste drie decennia zagen we een heropleving van wetenschappelijk onderzoek naar de psychologische en evolutionaire oorsprong van religie. Hoewel de theorieën (soms grondig) verschillen, lijken ze allen te suggereren dat religieus geloof intuïtief komt. Hiermee wordt bedoeld dat een kind geen indoctrinatie of bepaalde opvoeding nodig heeft om op te groeien tot een volwassen ...

 • De status van de metafysica (deel 3)

  Deel 3: Metafysica anno heden   In deel 1 van deze serie zagen we het ontstaan van de metafysica bij Aristoteles als de wetenschap die zich richt op het zijnsgeheel en zo onze kennis voltooit. We zagen vervolgens dat de metafysica vanaf het einde van de middeleeuwen in een crisis belandde. Drie factoren waren hiervoor ...

Artikelen

 • Russell, Fifty Years in Science and Religion: Ian Barbour (2004)

  Nog niet zo lang geleden woedde in ons land een heftig debat over Intelligent Design. Het zal weinig mensen zijn ontgaan dat de argumenten die gebruikt werden vaak regelrecht afkomstig waren uit vergelijkbare discussies in de VS. Het is in ons land echter niet zo bekend dat de Amerikaanse discussie over geloof en wetenschap veel ...

 • Grenzen aan het fysische wereldbeeld

  De natuurwetenschap heeft ons geleerd dat elk verschijnsel en elk object een fysische kant heeft, en dat de wereld als een fysisch systeem kan worden beschouwd en bestudeerd. Dat inzicht wordt tot een wereldbeeld als we menen dat de wereld een fysisch systeem is. De stap lijkt klein, maar heeft ingrijpende gevolgen.   …

Boekrecensies