Faraday-papers

De Faraday-papers vormen een uitstekend startpunt voor wie zich wil verdiepen in de relatie tussen geloof en wetenschap. Tal van kernvragen worden in deze papers op toegankelijke wijze behandeld. De Faraday-papers worden gepubliceerd door het Faraday Institute for Science and Religion, St Edmund’s College, Cambridge, Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse vertalingen zijn een initiatief van ForumC.

 • Menselijk genetica en het Evenbeeld van God

  Ons DNA vertelt het verhaal van onze biologische oorsprong door de evolutie van zoogdieren. Maar geeft dit een complete verklaring voor de oorsprong van onze persoonlijkheid? …

 • Heeft wetenschap religie nodig?

  De wetenschap maakt vaak een onaantastbare indruk, en religieus geloof lijkt af te nemen naarmate wetenschappelijke kennis toeneemt. Maar laat de wetenschap echt geen ruimte voor goddelijk handelen of verwerkelijking van een goddelijk plan? Of heeft de wetenschap misschien juist een rechtvaardiging van religieuze aard nodig? …

 • Reductionisme: hulp of hinderpaal bij Geloof & Wetenschap?

  Zijn mensen alleen maar een uiterst complex chemisch mechanisme met aan de bovenkant een computer – niets anders dan atomen en moleculen? Zijn denkprocessen ‘alleen maar een bundel neuronen’? In dit paper wordt besproken hoe houdbaar deze reductionistische opvatting is. …

 • Schepping en evolutie, niet: schepping of evolutie

  Schepping en evolutie: sluiten zij elkaar uit, of juist niet? Een bespreking van de verhouding tussen schepping en evolutie door hoogleraar genetica R.J. Berry. …

 • Heeft de wetenschap God vermoord?

  Wetenschap en atheïsme lijken bij iemand als Richard Dawkins met een soort intel­lectueel klittenband aan elkaar te zitten. Is dat terecht? …

 • Interactie tussen religie en wetenschap: vier modellen

  Concurrerende modellen in de wetenschap worden vaak een voorwerp van levendig debat, waarna uiteindelijk meestal een model algemeen wordt geaccepteerd. Zou op die manier misschien ook de verhouding tussen religie en wetenschap in één model te vangen zijn? …

 • Het debat van religie en wetenschap: een kennismaking

  Deelnemers aan het debat tussen religie en wetenschap volgen verschillende strategieën, al naar gelang ze de confrontatie of juist harmonie zoeken. Bij een eerste kennismaking is het echter vooral van belang om een overzicht te krijgen van de kwesties die de gespreksagenda vullen. Dit overzicht wordt gegeven in deze tekst. …