Home » Nieuws » Verslag conferentie Evolution and Christian Faith

Verslag conferentie Evolution and Christian Faith

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 8 juli 2015|4.9 min read|

Onlangs vond de slotconferentie van het BioLogosprogramma ‘Evolution and Christian Faith’ plaats in Grand Rapids, VS.

Via dit programma ontvingen 37 projecten een subsidie. Ook ForumC kreeg een subsidie, bedoeld om de discussie over schepping en evolutie in Nederland een impuls te geven. Namens ForumC woonde René Fransen de slotconferentie bij. Een kort verslag.

 

De conferentie was met 250 bezoekers uitverkocht. Bovendien volgden ruim honderd mensen de livestream. Bezoekers waren deels vertegenwoordigers van de 37 projecten, deels ‘gewone’ geïnteresseerden. Het programma bestond uit plenaire lezingen, drie blokken met vijf parallelsessies en een posterpresentatie. In de grote zaal stonden twee thema’s centraal: de schoonheid van de wetenschap en vragen rond de interpretatie van de eerste hoofdstukken van Genesis.

Zacht weefsel

In de eerste categorie sprak Mary Schweitzer over haar ontdekking van zacht weefsel in dinosaurusbotten. Zij begon op latere leeftijd met een cursus paleontologie bij Jack Horner, de man die als voorbeeld diende voor de nukkige paleontoloog in de film Jurrasic Park. Horner is bovendien als adviseur bij de  serie films betrokken.

 

Schweitzer richtte zich vooral op histologie, het bestuderen van fossielen onder de microscoop. Dat gebeurt nog maar weinig, omdat je de fossielen daarvoor moet doorzagen. Maar Horner, die vindt dat er al genoeg fossielen in musea liggen, had daar geen moeite mee.

Schweitzer kreeg al snel het idee dat de fossielen die ze in handen had niet alleen maar versteende restanten waren. Ze voelden en roken als bot! Daarnaast zag ze – al ergens in de jaren 90 – ‘kleine ronde rode dingetjes’ die verdacht veel leken op rode bloedcellen.

Haar onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat in dino-fossielen inderdaad collageen is te terug te vinden; er is sprake van bloedvaten en botcellen. De ronde rode dingetjes noemt ze nog steeds geen bloedcellen, want het bewijs is nog niet onomstotelijk geleverd.

Schweitzer vermoedt dat zacht weefsel in een meerstaps proces kan worden geconserveerd. De eerste stap zou plaatsvinden onder invloed van ijzer uit hemoglobine. Diverse experimenten laten zien dat ijzer vergelijkbare effecten heeft als het fixatiemiddel formaldehyde.

Ontzag

Waar de presentatie van Schweitzer zeer inhoudelijk was, ging het gedragsbioloog Jeff Schloss en de (Nederlandse) natuurkundige Ard Louis meer om de grote lijn. Evolutie op Hawaï of de complexiteit van DNA en eiwitten waren een aanleiding om te spreken over de schoonheid van de schepping en het ontzag voor de schepper.

Ontzag voor de schepping en de schepper was ook wat Leonard Vander Zee (predikant in de Christian Reformed Church) er toe bracht om een hervertelling van schepping tot opstanding te geven in termen die ontleend waren aan de natuurwetenschap. Dat klinkt misschien wat geforceerd, maar het resultaat leverde hem een fiks applaus op van de aanwezigen. Zijn presentatie komt (net als andere opnamen) binnenkort beschikbaar via de website van BioLogos.

De exegese van zowel de scheppingsteksten als de verwijzingen van Paulus naar de ‘eerste en laatste mens’ in de Romeinenbrief kwamen ook aan de orde. Nieuwtestamenticus Scott McKnight plaatste de woorden van Paulus in de context van de joodse traditie zoals die bestond in de inter-testamentaire periode. Hij wees op verschillende (apocriefe) geschriften waarin de geschiedenis van Adam soms compleet werd herschreven om een theologisch punt te maken.

Toledot

Oud-testamenticus John Walton liet zien hoeveel haken en ogen er zitten aan een ‘historisch-letterlijke’ lezing van de eerste hoofdstukken van Genesis. Een boeiend voorbeeld: God vormde Adam uit stof. Dat is een rare omschrijving, want van stof kun je niets maken. Van klei wel. Stof staat bovendien in de rest van het Oude Testament voor vergankelijkheid. Wanneer je die associatie op Genesis betrekt, zou je zeggen dat vergankelijkheid zit ‘ingeschapen’.

Verder wees hij op de ‘toledot’-structuur in Genesis, die begint bij Genesis 2:4 ‘Dit is de geschiedenis van…’ De historisch-letterlijke lezing stelt dat het ‘tweede’ scheppingsverslag in Genesis 2 een soort ingezoomde versie is van de zesde scheppingsdag. Maar, betoogt Walton, in de rest van Genesis vind je daar geen andere voorbeelden van. Als er een ‘geschiedenis van…’ (toledot) wordt aangekondigd, gaat het nooit om een recapitulatie van het voorafgaande.

Andere plenaire lezingen betroffen een ‘Moderate Reformed Doctrine of Original Sin’ en een historische terugblik op het ontstaan van de moderne creationistische beweging in de VS, met de Scopes Monkey trial als scharnierpunt. Opvallend detail: ten tijde van Scopes waren het progressieve democraten die het creationisme verdedigden, nu zijn het vooral conservatieven.

In de parallelsessies kwamen steeds vijf thema’s aan bod: Church & Culture, Education, Evolution and Human Psychology, Human Origins en Divine Action, steeds drie lezingen per sessie. Dit waren doorgaans presentaties van ontvangers van een BioLogos-subsidie. Een deel van deze presentaties zal (als audiobestand) op de BioLogos-site komen te staan.

Verschillen

Het publiek op deze conferentie bestond grotendeels uit mensen die geen probleem hadden met evolutie. Wel waren er nuanceverschillen, bijvoorbeeld waar het de historiciteit van een eerste menselijk paar betrof. Op zeker moment vertelde iemand dat er ‘ten minste één’ jonge-aarde-creationist op de conferentie aanwezig was, maar die ben ik niet tegengekomen.

In de wandelgangen werd er wel druk gesproken en gediscussieerd over de besproken thema’s. Ook was deze conferentie een mooie kans voor mij om eens wat mensen te ontmoeten die ik alleen via internet kende. En allerlei totaal onbekenden waarmee je toch na een paar minuten al diepgaande gesprekken mee kon hebben.

Samenvattend: de conferentie heeft weinig bijgedragen aan het voeren van een dialoog tussen christenen met verschillende opvattingen over de schepping – maar dat was ook niet het doel. Wel lieten de sprekers zien dat het accepteren van evolutie prima samen kan gaan met een doorleefd geloof en respect voor de Bijbel.

Over het ForumC-Biologos-project, zie de website van ForumC
In het kader van het Biologos-project organiseerde ForumC in september 2014 het congres ‘Vertel, verhelder en verwonder’: zie de website van ForumC

Home » Nieuws » Verslag conferentie Evolution and Christian Faith

Verslag conferentie Evolution and Christian Faith

By Gepubliceerd Op: 8 juli 20154.9 min read

Onlangs vond de slotconferentie van het BioLogosprogramma ‘Evolution and Christian Faith’ plaats in Grand Rapids, VS.

Via dit programma ontvingen 37 projecten een subsidie. Ook ForumC kreeg een subsidie, bedoeld om de discussie over schepping en evolutie in Nederland een impuls te geven. Namens ForumC woonde René Fransen de slotconferentie bij. Een kort verslag.

 

De conferentie was met 250 bezoekers uitverkocht. Bovendien volgden ruim honderd mensen de livestream. Bezoekers waren deels vertegenwoordigers van de 37 projecten, deels ‘gewone’ geïnteresseerden. Het programma bestond uit plenaire lezingen, drie blokken met vijf parallelsessies en een posterpresentatie. In de grote zaal stonden twee thema’s centraal: de schoonheid van de wetenschap en vragen rond de interpretatie van de eerste hoofdstukken van Genesis.

Zacht weefsel

In de eerste categorie sprak Mary Schweitzer over haar ontdekking van zacht weefsel in dinosaurusbotten. Zij begon op latere leeftijd met een cursus paleontologie bij Jack Horner, de man die als voorbeeld diende voor de nukkige paleontoloog in de film Jurrasic Park. Horner is bovendien als adviseur bij de  serie films betrokken.

 

Schweitzer richtte zich vooral op histologie, het bestuderen van fossielen onder de microscoop. Dat gebeurt nog maar weinig, omdat je de fossielen daarvoor moet doorzagen. Maar Horner, die vindt dat er al genoeg fossielen in musea liggen, had daar geen moeite mee.

Schweitzer kreeg al snel het idee dat de fossielen die ze in handen had niet alleen maar versteende restanten waren. Ze voelden en roken als bot! Daarnaast zag ze – al ergens in de jaren 90 – ‘kleine ronde rode dingetjes’ die verdacht veel leken op rode bloedcellen.

Haar onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat in dino-fossielen inderdaad collageen is te terug te vinden; er is sprake van bloedvaten en botcellen. De ronde rode dingetjes noemt ze nog steeds geen bloedcellen, want het bewijs is nog niet onomstotelijk geleverd.

Schweitzer vermoedt dat zacht weefsel in een meerstaps proces kan worden geconserveerd. De eerste stap zou plaatsvinden onder invloed van ijzer uit hemoglobine. Diverse experimenten laten zien dat ijzer vergelijkbare effecten heeft als het fixatiemiddel formaldehyde.

Ontzag

Waar de presentatie van Schweitzer zeer inhoudelijk was, ging het gedragsbioloog Jeff Schloss en de (Nederlandse) natuurkundige Ard Louis meer om de grote lijn. Evolutie op Hawaï of de complexiteit van DNA en eiwitten waren een aanleiding om te spreken over de schoonheid van de schepping en het ontzag voor de schepper.

Ontzag voor de schepping en de schepper was ook wat Leonard Vander Zee (predikant in de Christian Reformed Church) er toe bracht om een hervertelling van schepping tot opstanding te geven in termen die ontleend waren aan de natuurwetenschap. Dat klinkt misschien wat geforceerd, maar het resultaat leverde hem een fiks applaus op van de aanwezigen. Zijn presentatie komt (net als andere opnamen) binnenkort beschikbaar via de website van BioLogos.

De exegese van zowel de scheppingsteksten als de verwijzingen van Paulus naar de ‘eerste en laatste mens’ in de Romeinenbrief kwamen ook aan de orde. Nieuwtestamenticus Scott McKnight plaatste de woorden van Paulus in de context van de joodse traditie zoals die bestond in de inter-testamentaire periode. Hij wees op verschillende (apocriefe) geschriften waarin de geschiedenis van Adam soms compleet werd herschreven om een theologisch punt te maken.

Toledot

Oud-testamenticus John Walton liet zien hoeveel haken en ogen er zitten aan een ‘historisch-letterlijke’ lezing van de eerste hoofdstukken van Genesis. Een boeiend voorbeeld: God vormde Adam uit stof. Dat is een rare omschrijving, want van stof kun je niets maken. Van klei wel. Stof staat bovendien in de rest van het Oude Testament voor vergankelijkheid. Wanneer je die associatie op Genesis betrekt, zou je zeggen dat vergankelijkheid zit ‘ingeschapen’.

Verder wees hij op de ‘toledot’-structuur in Genesis, die begint bij Genesis 2:4 ‘Dit is de geschiedenis van…’ De historisch-letterlijke lezing stelt dat het ‘tweede’ scheppingsverslag in Genesis 2 een soort ingezoomde versie is van de zesde scheppingsdag. Maar, betoogt Walton, in de rest van Genesis vind je daar geen andere voorbeelden van. Als er een ‘geschiedenis van…’ (toledot) wordt aangekondigd, gaat het nooit om een recapitulatie van het voorafgaande.

Andere plenaire lezingen betroffen een ‘Moderate Reformed Doctrine of Original Sin’ en een historische terugblik op het ontstaan van de moderne creationistische beweging in de VS, met de Scopes Monkey trial als scharnierpunt. Opvallend detail: ten tijde van Scopes waren het progressieve democraten die het creationisme verdedigden, nu zijn het vooral conservatieven.

In de parallelsessies kwamen steeds vijf thema’s aan bod: Church & Culture, Education, Evolution and Human Psychology, Human Origins en Divine Action, steeds drie lezingen per sessie. Dit waren doorgaans presentaties van ontvangers van een BioLogos-subsidie. Een deel van deze presentaties zal (als audiobestand) op de BioLogos-site komen te staan.

Verschillen

Het publiek op deze conferentie bestond grotendeels uit mensen die geen probleem hadden met evolutie. Wel waren er nuanceverschillen, bijvoorbeeld waar het de historiciteit van een eerste menselijk paar betrof. Op zeker moment vertelde iemand dat er ‘ten minste één’ jonge-aarde-creationist op de conferentie aanwezig was, maar die ben ik niet tegengekomen.

In de wandelgangen werd er wel druk gesproken en gediscussieerd over de besproken thema’s. Ook was deze conferentie een mooie kans voor mij om eens wat mensen te ontmoeten die ik alleen via internet kende. En allerlei totaal onbekenden waarmee je toch na een paar minuten al diepgaande gesprekken mee kon hebben.

Samenvattend: de conferentie heeft weinig bijgedragen aan het voeren van een dialoog tussen christenen met verschillende opvattingen over de schepping – maar dat was ook niet het doel. Wel lieten de sprekers zien dat het accepteren van evolutie prima samen kan gaan met een doorleefd geloof en respect voor de Bijbel.

Over het ForumC-Biologos-project, zie de website van ForumC
In het kader van het Biologos-project organiseerde ForumC in september 2014 het congres ‘Vertel, verhelder en verwonder’: zie de website van ForumC