10 oktober 2011 / 

‘Evolutieonderwijs gebaseerd op verouderde argumenten’

De Stichting Oude Wereld, die zich sterk maakt voor wat zij het ‘Bijbels ontstaansmodel’ noemen, vindt dat biologieboeken voor het middelbaar onderwijs achterhaalde argumenten gebruiken bij het uitleggen van het evolutiemodel.

 

Volgens de stichting wordt in de boeken regelmatig geen onderscheid gemaakt tussen feiten en interpretaties. Zij onderzochten enkele lesmethoden biologie naar aanleiding van eerdere correspondentie met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Oude Wereld heeft de bevindingen vorige week naar het ministerie opgestuurd.

 

In eerdere correspondentie met OCW bepleitte de Stichting Oude Wereld de opname van het Bijbels ontstaansmodel in het biologieonderwijs, naast het evolutiemodel. Oude Wereld schrijft in een brief, die ook op hun website staat: “Het gaat hier om het evolutiemodel en het bijbels ontstaansmodel, de twee wetenschappelijke modellen over de oorsprong van de wereld en het leven. Onder evolutiemodel wordt het geheel aan theorieën binnen de vakwetenschappen verstaan, dat uitgaat van kosmische evolutie en spontaan ontstaan van eencellig leven in een miljarden jaren oud heelal (hypothese) gevolgd door (in principe bestudeerbare) monofyletische radiatie van organismen. Onder bijbels ontstaansmodel wordt het geheel aan theorieën binnen de vakwetenschappen verstaan dat uitgaat van schepping van het universum en de hoofdgroepen van het leven enige duizenden jaren geleden (hypothese) gevolgd door  (in principe bestudeerbare) polyfyletische radiatie van organismen.”

 

In een bericht in het Reformatorisch Dagblad staat dat de stichting behalve een alternatief model voor evolutie ook een alternatief voor de ‘oerknalhypothese’ over ontstaan en ontwikkeling van het heelal wil aanreiken