30 mei 2016 / 

Evolutie-onderwijs in Arizona: kennis gaat boven acceptatie

Een meerderheid van de biologiedocenten in het hoger onderwijs van de Amerikaanse staat Arizona vinden het genoeg als leerlingen de evolutietheorie snappen. Accepteren is niet nodig.

Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Arizona State University, dat onlangs is gepubliceerd in het tijdschrift CBE—Life Sciences Education. Onderzoekers Sara Brownell vindt die uitkomst opvallend. ‘Wanneer we studenten leren dat cellen een membraan hebben, dan verwachten we dat ze dit ook accepteren. Waarom zou dat anders zijn bij evolutie?’ Zij omschrijft evolutie als een sleutelconcept binnen de biologie. Toch zien de docenten evolutie als een onderwerp dat in eerste instantie begrepen moet worden. Acceptatie is een aparte stap.

Religieuze implicaties

Ongeveer de helft van alle beginnende biologiestudenten omschrijft zichzelf als religieus. Dat maakt evolutie een gevoelig onderwerp. Maar volgens Brownell hoeft het niet ‘of-of’ te zijn. Alleen wanneer acceptatie van evolutie zou inhouden dat de studenten geloof in God overboord moeten zetten, zou dat wel zo zijn, maar zo ziet de onderzoeker het niet. ‘Wetenschap beantwoordt vragen over de natuurlijke wereld, over dingen die we kunnen testen. Wetenschap heeft geen test om aan te tonen of God bestaat, of een rol speelde bij de ontwikkeling van het leven.’

Uit het onderzoek blijkt dat de docenten het idee hebben niet de juiste middelen of kennis te hebben om de acceptatie van evolutie open te kunnen bespreken. Zij menen dat evolutie religieuze implicaties heeft, en deinzen er daarom wat voor terug dit inhoudelijk te bespreken.

De twee onderzoekers willen nu kijken of hun bevindingen ook landelijk opgaan. Arizona hoort bij de minder religieuze staten in de VS.

Bron: Arizona State University