Home » Uncategorized » Evolutie in de kerk – hoe verder?

Evolutie in de kerk – hoe verder?

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 5 maart 2014|2.2 min read|

Bij het EO radioprogramma Door de Week debatteerden geoloog/bioloog Tom Zoutewelle en theoloog Gijsbert van den Brink over de vraag hoe de kerk om moet gaan met evolutie.

Tom Zoutewelle is al zo’n 25 jaar actief in het creationisme. Hij denkt dat het leven hooguit enkele tienduizenden jaren oud is, maar dat het heelal veel ouder kan zijn. Gijsbert van den Brink heeft zich de laatste jaren regelmatig geroerd in het debat over schepping en evolutie en heeft geen moeite met de wetenschappelijke evolutietheorie.

In het radioprogramma geven beiden een overzicht van hun ontwikkeling ten aanzien van het schepping/evolutie debat. Zoutewelle stelt onder meer dat creationisten zonder goede onderbouwing aan een jonge aarde vast hebben gehouden. Maar hij ziet grote problemen in de evolutietheorie, die volgens hem wel kan verklaren hoe genetische informatie verandert, maar niet hoe deze ontstaat.

Spoorboekje

Van den Brink stelt dat hij natuurwetenschappers niet gaat tegenspreken. Zijn inzet is om te zien in hoeverre acceptatie van evolutie valt te verenigen met het christelijk geloof. Volgens hem is dat wel het geval. De Bijbel gaat uiteindelijk over de ‘heilswaarden’, niet over de manier waarop de wereld of het leven is ontstaan. ‘Evolutie dwingt ons de Bijbel te lezen zoals deze bedoeld is’, zegt Van den Brink.

Zoutewelle erkent dat de Bijbel geen ‘spoorboekje’ van de schepping geeft, maar voegt daar aan toe dat de Bijbel wel degelijk historische gegevens bevat: God heeft aan Adam en later aan Mozes geopenbaard hoe de mens geschapen is. De wetenschap kan over het verleden geen betrouwbare uitspraken doen, aldus Zoutewelle. Van den Brink vindt dit wat kort door de bocht en waarschuwt tegen het ‘selectief shoppen’ bij de wetenschap.

Wereldbeeld

Volgens Zoutewelle is het wereldbeeld dat uit de evolutietheorie volgt niet verenigbaar het met christelijke wereldbeeld. Hij noemt als voorbeeld Piet Vroon, die het menselijk brein omschrijft als een orgaan dat niet helemaal goed werkt door de evolutionaire geschiedenis. En dat hoor je volgens Zoutewelle nu standaard bij colleges in de psychologie of hbo-v.

Maar volgens Van den Brink is dit wereldbeeld niet hetzelfde als de wetenschappelijke theorie, hij benadrukt het onderscheid tussen evolutionisme en evolutie. Het is belangrijk dat christenen de angst dat wetenschap het geloof afbreekt overwinnen. ‘Daar moeten we elkaar bij helpen.’

Ook Zoutewelle wil graag dat christenen met een verschillende visie op schepping en evolutie gaan samenwerken. Sinds de opkomst van het creationisme, dertig, veertig jaar geleden is er bovendien veel kennis bijgekomen in de biologie. ‘Die moeten we analyseren en duiden. Dat zouden we samen moeten doen.’

Het programma is online terug te luisteren.

Home » Uncategorized » Evolutie in de kerk – hoe verder?

Evolutie in de kerk – hoe verder?

By Gepubliceerd Op: 5 maart 20142.2 min read

Bij het EO radioprogramma Door de Week debatteerden geoloog/bioloog Tom Zoutewelle en theoloog Gijsbert van den Brink over de vraag hoe de kerk om moet gaan met evolutie.

Tom Zoutewelle is al zo’n 25 jaar actief in het creationisme. Hij denkt dat het leven hooguit enkele tienduizenden jaren oud is, maar dat het heelal veel ouder kan zijn. Gijsbert van den Brink heeft zich de laatste jaren regelmatig geroerd in het debat over schepping en evolutie en heeft geen moeite met de wetenschappelijke evolutietheorie.

In het radioprogramma geven beiden een overzicht van hun ontwikkeling ten aanzien van het schepping/evolutie debat. Zoutewelle stelt onder meer dat creationisten zonder goede onderbouwing aan een jonge aarde vast hebben gehouden. Maar hij ziet grote problemen in de evolutietheorie, die volgens hem wel kan verklaren hoe genetische informatie verandert, maar niet hoe deze ontstaat.

Spoorboekje

Van den Brink stelt dat hij natuurwetenschappers niet gaat tegenspreken. Zijn inzet is om te zien in hoeverre acceptatie van evolutie valt te verenigen met het christelijk geloof. Volgens hem is dat wel het geval. De Bijbel gaat uiteindelijk over de ‘heilswaarden’, niet over de manier waarop de wereld of het leven is ontstaan. ‘Evolutie dwingt ons de Bijbel te lezen zoals deze bedoeld is’, zegt Van den Brink.

Zoutewelle erkent dat de Bijbel geen ‘spoorboekje’ van de schepping geeft, maar voegt daar aan toe dat de Bijbel wel degelijk historische gegevens bevat: God heeft aan Adam en later aan Mozes geopenbaard hoe de mens geschapen is. De wetenschap kan over het verleden geen betrouwbare uitspraken doen, aldus Zoutewelle. Van den Brink vindt dit wat kort door de bocht en waarschuwt tegen het ‘selectief shoppen’ bij de wetenschap.

Wereldbeeld

Volgens Zoutewelle is het wereldbeeld dat uit de evolutietheorie volgt niet verenigbaar het met christelijke wereldbeeld. Hij noemt als voorbeeld Piet Vroon, die het menselijk brein omschrijft als een orgaan dat niet helemaal goed werkt door de evolutionaire geschiedenis. En dat hoor je volgens Zoutewelle nu standaard bij colleges in de psychologie of hbo-v.

Maar volgens Van den Brink is dit wereldbeeld niet hetzelfde als de wetenschappelijke theorie, hij benadrukt het onderscheid tussen evolutionisme en evolutie. Het is belangrijk dat christenen de angst dat wetenschap het geloof afbreekt overwinnen. ‘Daar moeten we elkaar bij helpen.’

Ook Zoutewelle wil graag dat christenen met een verschillende visie op schepping en evolutie gaan samenwerken. Sinds de opkomst van het creationisme, dertig, veertig jaar geleden is er bovendien veel kennis bijgekomen in de biologie. ‘Die moeten we analyseren en duiden. Dat zouden we samen moeten doen.’

Het programma is online terug te luisteren.