20 april 2015 / 

Evolutie-discussie binnen Gereformeerde Bond gaat door

Nieuws

Waar de voorzitter van de Gereformeerde Bond evolutie onaanvaardbaar vindt, stelt theoloog Gijsbert van den Brink dat deze stellige afwijzing niet verstandig is.

 

In zijn reactie op de kritiek van ds. A.J. Mensink in De Waarheidsvriend beschrijft Van den Brink hoe hij door gesprekken met christelijke wetenschappers overtuigd raakte van de degelijkheid van de evolutietheorie. Hoewel veranderingen in de theorie zeker zullen komen, is er zoiets al ‘gevestigde kennis’: de kern zal niet teruggedraaid worden. Daar kon hij als theoloog niet omheen.

 

Van den Brink wijst op de Nederlandse Geloofsbelijdenis, die stelt dat er twee wegen zijn waarlangs God zich doet kennen: de schepping en de Bijbel. Die laatste is vooral geschreven om de ‘weg der zaligheid’ te laten zien, en minder om onze kennis van de natuur te vergroten.

 

De Bijbel is ook geschreven in de context van die tijd. De uitspraak ‘Zon sta stil’ in Jozua 10:12 is niet bedoeld om aan te tonen dat de zon om de aarde draait. Toch zag de zeventiende eeuwse theoloog Voetius dat wel zo. Hij vond dan ook het helicentrisch wereldbeeld niet acceptabel – een conclusie waarin niemand hem nu nog zou volgen.

 

Compromissen

Verder gaat van den Brink kort in op enkele vragen van Mensink over de uitleg van bepaalde Bijbelteksten. Dat de schepping ‘goed’ was ondanks de aanwezigheid van de dood (zoals bij een evolutionaire schepping noodzakelijk is) kan volgens hem prima: de schepping voldeed aan het doel waar deze voor gemaakt was.

 

Een uitleg van de eerste hoofdstukken van Genesis die niet letterlijk-historisch is, is bovendien niet nieuw. Van den Brink stelt dat dit in de jaren zeventig al werd onderwezen, ook in orthodoxe kring. Acceptatie van evolutie past in de lijn van denkers als C.S. Lewis, John Stott, J.I. Packer en Tim Keller.

 

Vragen

Op de kritiek van Mensink dat bij acceptatie van evolutie alleen de theologie zou moeten inleveren stelt Van den Brink dat de realiteit geen compromissen verdraagt: Destijds kon men ook niet zeggen: ‘Vooruit, dan draaien alle planeten om de zon behalve de aarde.’

 

Van den Brink stelt ook nog vragen aan Mensink. Wat betekent de aanscherping van de visie op evolutie voor de Gereformeerde Bond? En wat heeft Mensink te zeggen aan christelijke wetenschappers die evolutie accepteren? Mensink zal binnenkort reageren in De Waarheidsvriend.