29 november 2013 / 

Evangelische Amerikanen over evolutie

Nieuws

Hoe moet de evangelische stroming omgaan met de spanning tussen geloof en wetenschap? Een aantal opstellen op de site ‘Respectful conversation’ geeft een aanzet.

 

Het gaat om Amerikaanse auteurs, van natuurwetenschappers via bijbelwetenschappers tot filosofen. Bekende namen zijn de evangelische oudtestamenticus Peter Enns en Karl Giberson van BioLogos.

 

Respectful Conversation is een initiatief dat het gesprek binnen de evangelische wereld op een aantal verschillende thema’s op gang wil brengen. Het zesde thema van de acht is getiteld ‘Evangelicalism and Scientific Models of Humanity and Cosmic and Human Origins’ en heeft betrekking op de vragen rond schepping en evolutie.

 

Er staan tien opstellen onder dit thema. Eén is er van Peter Enns die, net zoals hij regelmatig doet op zijn eigen weblog, stelt dat evangelischen hun theologie moeten doordenken in het licht van de moderne (evolutie-) wetenschap. Want er is een conflict tussen geloof (zoals dat nu is gedefinieerd) en evolutie en daar moet aan gewerkt worden. ‘Evolution demands true intellectual synthesis: a willingness to rethink one’s own convictions in light of new data, and that is typically a very hard thing to do’, aldus Enns.

 

Alle tien de auteurs aanvaarden de huidige wetenschap waar het gaat om evolutie en de oorsprong van het universum. De manier waarop ze met de relatie tussen geloof en wetenschap omgaan verschilt wel, maar echte fundamentele verschillen zijn er niet. Waar in de inleiding genoemd wordt dat tweederde van de trouwe kerkgangers meent dat Adam en Eva niet meer dan tienduizend jaar geleden door God zijn geschapen, gaan de tien auteurs daar niet vanuit.

 

De conversatie tussen de tien is dan ook zeker respectvol, maar de vraag is of deze de spanning rondom geloof en wetenschap bij de Amerikaanse ‘evangelicals’ wegneemt. Desondanks is het een interessant inkijkje in de manier waarop door sommigen binnen die stroming wordt nagedacht over deze kwestie.