Home » Nieuws » Economie, relaties en geloof

Economie, relaties en geloof

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 12 juli 2016|1 min read|

Op de website van het ESB, het vakblad van economen, is een discussie losgebarsten over economie, relaties en geloof.

Aanleiding voor deze discussie is dat Lans Bovenberg, Marcel Canoy en Ferry Haan bezig gaan met het ontwikkelen van nieuw materiaal voor economieonderwijs voor middelbare scholieren. Zij stellen: “De kern van de economie is samenwerking. (…) Na de scheefgroei die heeft geleid tot de financiële crisis, is er behoefte aan een economie die zich niet alleen richt op individueel eigenbelang maar ook op ethiek, empathie, samenwerking en intrinsieke motivatie om zich in te zetten voor anderen.”

Arnold Heertje, de grondlegger van het economieonderwijs in Nederland, reageert verbolgen. Hij vindt dat de economen de economie als wetenschap te grabbel gooien én dat ze stiekem normatieve christelijke uitgangspunten in hun economie(onderwijs) verwerken.

In een artikel op ESB.nl reageren Canoy en Haan door te stellen dat zij zichzelf als niet religieus beschouwen, ze economie als wetenschap juist serieus willen nemen en de evolutie van de economie voorbij de homo economicus willen verdisconteren.

Voor ForumC schreven zowel Bovenberg als Canoy een essay in het boek ‘Economie draait niet om geld’.

Home » Nieuws » Economie, relaties en geloof

Economie, relaties en geloof

By Gepubliceerd Op: 12 juli 20161 min read

Op de website van het ESB, het vakblad van economen, is een discussie losgebarsten over economie, relaties en geloof.

Aanleiding voor deze discussie is dat Lans Bovenberg, Marcel Canoy en Ferry Haan bezig gaan met het ontwikkelen van nieuw materiaal voor economieonderwijs voor middelbare scholieren. Zij stellen: “De kern van de economie is samenwerking. (…) Na de scheefgroei die heeft geleid tot de financiële crisis, is er behoefte aan een economie die zich niet alleen richt op individueel eigenbelang maar ook op ethiek, empathie, samenwerking en intrinsieke motivatie om zich in te zetten voor anderen.”

Arnold Heertje, de grondlegger van het economieonderwijs in Nederland, reageert verbolgen. Hij vindt dat de economen de economie als wetenschap te grabbel gooien én dat ze stiekem normatieve christelijke uitgangspunten in hun economie(onderwijs) verwerken.

In een artikel op ESB.nl reageren Canoy en Haan door te stellen dat zij zichzelf als niet religieus beschouwen, ze economie als wetenschap juist serieus willen nemen en de evolutie van de economie voorbij de homo economicus willen verdisconteren.

Voor ForumC schreven zowel Bovenberg als Canoy een essay in het boek ‘Economie draait niet om geld’.