Geschreven door ForumC / 

5 juli 2012 / 

Kuiper, Durf te denken (2012)

Met geloven houdt het denken niet op. Integendeel, het geloof daagt christenen uit om met een andere blik naar de wereld te kijken. En dat kan: het Evangelie heeft betekenis voor wetenschap en cultuur.

Durf te denken geeft geen pasklare antwoorden, maar biedt oriëntatiepunten en richtingwijzers om verder te denken. Daarmee is dit boek ook een inleiding in christelijke levensoriëntatie.

Durf te denken is met name bedoeld als cursusboek voor studenten, maar is – samen met de website www.durftedenken.org – te gebruiken voor iedereen die de moed heeft om het geloof te betrekken op de grote vragen van wetenschap en cultuur.

Roel Kuiper, Robert van Putten en Maarten Vogelaar, Durf te denken. Orientatie in geloof, wetenschap en cultuur. Uitgave ForumC, €15,00, 128pag.

Het boek bestaat uit 11 hoofdstukken:

Hoofdstuk 1:  Waarom christelijke levensoriëntatie?
Hoofdstuk 2:  De moderniteit als culturele horizon
Hoofdstuk 3:  Roeping
Hoofdstuk 4:  Waar is God?
Hoofdstuk 5:  Wie is de mens?
Hoofdstuk 6:  De oorsprong van de wereld
Hoofdstuk 7:  Jezus Christus: sleutel tot het leven
Hoofdstuk 8:  Kennis en wetenschap
Hoofdstuk 9:  Christelijke ethiek
Hoofdstuk 10: Goed samenleven
Hoofdstuk 11: Wat mogen we hopen?

Het boek is alleen verkrijgbaar bij ForumC en te bestellen via de website van ForumC.

Rondom het boek is cursusmateriaal ontwikkeld. Zie daarvoor de website van Durf te Denken.

ForumC