[display_ifes_search color_primair=”#00969C” color_second=”#08447d”]

Brein

Zijn wij ons brein? Zijn religieuze ervaringen meer dan (groeps) psychologie? Hebben we een vrije wil? Hoe verhoudt God zich tot de psyche?

Lees meer

Schepping & evolutie

Is het leven ontstaan door evolutie? Zo ja, hoe rijmen we dat met geloof in God als Schepper?

Lees meer

Geschiedenis

Hoe verhielden geloof en wetenschap zich tot elkaar in het verleden? Hoe benadert de geschiedwetenschap religieuze fenomenen?

Lees meer

Filosofie

Bestaat God? Wat is waarheid? Kun je rationeel geloven?

Lees meer

Religie & publiek domein

Verdwijnt God uit Nederland? Welke rol speelt geloof in onze samenleving? Kunnen we als beschaving wel zonder religie?

Lees meer

Levens­beschouwing weten­schappers

Hoe denken wetenschappers persoonlijk over de relatie tussen geloof en wetenschap? Hoe (on)gelovig zijn zij?

Lees meer

Klimaat en duurzaamheid

Lees meer