Brein

Zijn wij ons brein? Zijn religieuze ervaringen meer dan (groeps) psychologie? Hebben we een vrije wil? Hoe verhoudt God zich tot de psyche?

Schepping & evolutie

Is het leven ontstaan door evolutie? Zo ja, hoe rijmen we dat met geloof in God als Schepper?

Geschiedenis

Hoe verhielden geloof en wetenschap zich tot elkaar in het verleden? Hoe benadert de geschiedwetenschap religieuze fenomenen?

Filosofie

Bestaat God? Wat is waarheid? Kun je rationeel geloven?

Religie & publiek domein

Verdwijnt God uit Nederland? Welke rol speelt geloof in onze samenleving? Kunnen we als beschaving wel zonder religie?

Levens­beschouwing weten­schappers

Hoe denken wetenschappers persoonlijk over de relatie tussen geloof en wetenschap? Hoe (on)gelovig zijn zij?

Klimaat en duurzaamheid