Home » Nieuws » Dmanisi-schedel en menselijke evolutie: reacties

Dmanisi-schedel en menselijke evolutie: reacties

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 21 november 2013|3.8 min read|
Nieuws

Half oktober werd een schedel beschreven die volgens de vinders nieuw licht werpt op de evolutie van de moderne mens. Inmiddels zijn er flink wat reacties op blogs die zich bezighouden met schepping en evolutie.

 

De vondst is op 18 oktober gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science. De schedel, gevonden in Dmanisi, Georgië, combineert menselijke kenmerken met primitievere, aap-achtige kenmerken en is ongeveer 1,8 miljoen jaar oud. Op dezelfde plek zijn al eerder vier andere hominide-schedels gevonden.

 

Zeer kort samengevat, de schedels vertonen nogal wat onderlinge variatie maar lijken toch uit dezelfde tijd te stammen. Dit suggereert dat de schedels uit één populatie komen. Maar als ze afzonderlijk zouden zijn gevonden, zouden ze in verschillende Homo-soorten zijn ondergebracht. De claim van de onderzoekers is dat wat tot nu toe als verschillende soorten Homo is gezien, mogelijk varianten van één hoofdsoort zijn. Er is dus altijd maar één soort geweest die uiteindelijk tot de huidige moderne mens is geëvolueerd.

 

Junk taxon

In de Huffington Post stond vier dagen later een artikel over wat doorgaans de Dmanisi-schedel heet, geschreven door een evolutionair antropoloog. Deze Cadell Last schrijft onder meer dat er al lang discussie is tussen ‘lumpers’ en ‘splitters’, wetenschappers die veel fossielen bij elkaar binnen een soort willen of juist veel aparte soorten onderscheiden.

 

Volgens Last was ‘Homo’ altijd al een ‘junk taxon’, waarvan niet duidelijk is uit hoeveel soorten het bestaat. ‘So most evolutionary anthropologists already openly acknowledge that early human species are difficult to classify with current evidence.’ Wel benadrukt hij dat alle Homo-fossielen zich duidelijk onderscheiden van de nog oudere Australopitecus.

 

Oneens

De pro-evolutie site Panda’s Thumb publiceerde op 29 oktober een analyse. De stelling dat er maar één Homo-soort is geweest wordt toegelicht, maar ook komen er paleo-antropologen aan het woord die het hier niet mee eens zijn. Verder gaat auteur Jim Foley in op de reacties van creationisten – die zijn er op dat moment nog nauwelijks, maar hij vond wel een reactie vanuit het Discovery Institute (de denktank voor Intelligent Design) door Casey Luskin. Het is niet verrassend dat Foley het oneens is met Luskin.

 

Foley had de reactie van jonge aarde creationist Todd Wood blijkbaar over het hoofd gezien. Wood heeft al eerder beargumenteerd dat verschillende mensachtige soorten tot het menselijke ‘baramin’ horen (een baramin is een door God geschapen hoofgroep). Wood heeft een model ontwikkeld waarmee hij kan vaststellen of twee soorten tot hetzelfde baramin behoren.

 

Eerste mensenpaar

Dat de reactie van Answers in Genesis even op zich liet wachten kwam misschien doordat Elizabeth Mitchell een nogal uitgebreid ‘semi-technisch’ artikel in de pen had. Zij betoogt dat de Dmanisi-schedel geen mens kan zijn. Ze zet de vondst al in de inleiding weg als een ‘curious mosaic cobbled from the Dmanisi dig’.

 

Zij waarschuwt nog wel dat het feit dat de auteurs van het Science-artikel stellen dat er maar één menselijke soort is geweest, niet betekent dat ze in één eerste mensenpaar geloven. ‘Due to their worldview, they would never admit of that possibility even if their research did demonstrate such a thing’, aldus Mitchell.

 

Fraude

Het Institute for Creation Research reageerde enkele dagen later nog minder genuanceerd. Brian Thomas stelt dat de Dmanisi-schedel ‘grenst aan fraude’. Ook hij betoogt dat de schedel niet menselijk kan zijn.

 

Dit leidde weer tot een reactie van Todd Wood. Hij wijst erop dat in zijn ogen de schedel absoluut niet frauduleus is. En doordat Thomas de schedel wel frauduleus noemt, maakt dat Wood naar eigen zeggen ook tot een fraudeur. ‘What a disappointment.  What a lost opportunity. What a waste’, verzucht Wood, die de Dmanisi-schedel ‘ontzettend belangrijk’ noemt.

 

Ook de christelijke paleo-antropoloog ‘Jimpithecus’ (James Kidder, een blogger die ook voor BioLogos schrijft) gaat in op Thomas en weerlegt diens kritiekpunten. Kidder had zelf al eerder geblogd over de schedel.

 

Geologische context

Ten slotte nog een totaal andere reactie, van de blog Natural Historian. Deze geologisch georiënteerde blogger schrijft niet over de schedel, maar over de context waarin deze is gevonden. De complexe geologische geschiedenis van de vindplaats is volgens hem een grote uitdaging voor jonge-aarde-creationisten.

 

Er moet een vulkaanuitbarsting zijn geweest die voor een basaltlaag en aslagen heeft gezorgd. Daarna zijn er meters sediment op terecht gekomen, daarop weer een gesteente laag en uiteindelijk zijn er valleien in uitgesleten, die volgens archeologisch onderzoek al zo’n 6000 jaar bewoond zijn. De schedels zijn bovendien gevonden in een grot die moet zijn uitgesleten in de versteende sedimentlaag.

 

De discussie over de schedels zal overigens nog wel even doorgaan, zowel op schepping/evolutie-blogs als tussen paleo-antropologen.

Home » Nieuws » Dmanisi-schedel en menselijke evolutie: reacties

Dmanisi-schedel en menselijke evolutie: reacties

By Gepubliceerd Op: 21 november 20133.8 min read
Nieuws

Half oktober werd een schedel beschreven die volgens de vinders nieuw licht werpt op de evolutie van de moderne mens. Inmiddels zijn er flink wat reacties op blogs die zich bezighouden met schepping en evolutie.

 

De vondst is op 18 oktober gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science. De schedel, gevonden in Dmanisi, Georgië, combineert menselijke kenmerken met primitievere, aap-achtige kenmerken en is ongeveer 1,8 miljoen jaar oud. Op dezelfde plek zijn al eerder vier andere hominide-schedels gevonden.

 

Zeer kort samengevat, de schedels vertonen nogal wat onderlinge variatie maar lijken toch uit dezelfde tijd te stammen. Dit suggereert dat de schedels uit één populatie komen. Maar als ze afzonderlijk zouden zijn gevonden, zouden ze in verschillende Homo-soorten zijn ondergebracht. De claim van de onderzoekers is dat wat tot nu toe als verschillende soorten Homo is gezien, mogelijk varianten van één hoofdsoort zijn. Er is dus altijd maar één soort geweest die uiteindelijk tot de huidige moderne mens is geëvolueerd.

 

Junk taxon

In de Huffington Post stond vier dagen later een artikel over wat doorgaans de Dmanisi-schedel heet, geschreven door een evolutionair antropoloog. Deze Cadell Last schrijft onder meer dat er al lang discussie is tussen ‘lumpers’ en ‘splitters’, wetenschappers die veel fossielen bij elkaar binnen een soort willen of juist veel aparte soorten onderscheiden.

 

Volgens Last was ‘Homo’ altijd al een ‘junk taxon’, waarvan niet duidelijk is uit hoeveel soorten het bestaat. ‘So most evolutionary anthropologists already openly acknowledge that early human species are difficult to classify with current evidence.’ Wel benadrukt hij dat alle Homo-fossielen zich duidelijk onderscheiden van de nog oudere Australopitecus.

 

Oneens

De pro-evolutie site Panda’s Thumb publiceerde op 29 oktober een analyse. De stelling dat er maar één Homo-soort is geweest wordt toegelicht, maar ook komen er paleo-antropologen aan het woord die het hier niet mee eens zijn. Verder gaat auteur Jim Foley in op de reacties van creationisten – die zijn er op dat moment nog nauwelijks, maar hij vond wel een reactie vanuit het Discovery Institute (de denktank voor Intelligent Design) door Casey Luskin. Het is niet verrassend dat Foley het oneens is met Luskin.

 

Foley had de reactie van jonge aarde creationist Todd Wood blijkbaar over het hoofd gezien. Wood heeft al eerder beargumenteerd dat verschillende mensachtige soorten tot het menselijke ‘baramin’ horen (een baramin is een door God geschapen hoofgroep). Wood heeft een model ontwikkeld waarmee hij kan vaststellen of twee soorten tot hetzelfde baramin behoren.

 

Eerste mensenpaar

Dat de reactie van Answers in Genesis even op zich liet wachten kwam misschien doordat Elizabeth Mitchell een nogal uitgebreid ‘semi-technisch’ artikel in de pen had. Zij betoogt dat de Dmanisi-schedel geen mens kan zijn. Ze zet de vondst al in de inleiding weg als een ‘curious mosaic cobbled from the Dmanisi dig’.

 

Zij waarschuwt nog wel dat het feit dat de auteurs van het Science-artikel stellen dat er maar één menselijke soort is geweest, niet betekent dat ze in één eerste mensenpaar geloven. ‘Due to their worldview, they would never admit of that possibility even if their research did demonstrate such a thing’, aldus Mitchell.

 

Fraude

Het Institute for Creation Research reageerde enkele dagen later nog minder genuanceerd. Brian Thomas stelt dat de Dmanisi-schedel ‘grenst aan fraude’. Ook hij betoogt dat de schedel niet menselijk kan zijn.

 

Dit leidde weer tot een reactie van Todd Wood. Hij wijst erop dat in zijn ogen de schedel absoluut niet frauduleus is. En doordat Thomas de schedel wel frauduleus noemt, maakt dat Wood naar eigen zeggen ook tot een fraudeur. ‘What a disappointment.  What a lost opportunity. What a waste’, verzucht Wood, die de Dmanisi-schedel ‘ontzettend belangrijk’ noemt.

 

Ook de christelijke paleo-antropoloog ‘Jimpithecus’ (James Kidder, een blogger die ook voor BioLogos schrijft) gaat in op Thomas en weerlegt diens kritiekpunten. Kidder had zelf al eerder geblogd over de schedel.

 

Geologische context

Ten slotte nog een totaal andere reactie, van de blog Natural Historian. Deze geologisch georiënteerde blogger schrijft niet over de schedel, maar over de context waarin deze is gevonden. De complexe geologische geschiedenis van de vindplaats is volgens hem een grote uitdaging voor jonge-aarde-creationisten.

 

Er moet een vulkaanuitbarsting zijn geweest die voor een basaltlaag en aslagen heeft gezorgd. Daarna zijn er meters sediment op terecht gekomen, daarop weer een gesteente laag en uiteindelijk zijn er valleien in uitgesleten, die volgens archeologisch onderzoek al zo’n 6000 jaar bewoond zijn. De schedels zijn bovendien gevonden in een grot die moet zijn uitgesleten in de versteende sedimentlaag.

 

De discussie over de schedels zal overigens nog wel even doorgaan, zowel op schepping/evolutie-blogs als tussen paleo-antropologen.