7 februari 2013 / 

Discussie over evolutie-kritisch proefschrift

Nieuws

Op 11 december 2012 promoveerde J.P. van Rossum aan de Vrije Universiteit op een proefschrift, waarin hij de stelling verdedigt dat seksualteit als een proces dat gericht is op het creëren van nieuwe organismen, onverklaarbaar is met Darwins theorie van natuurlijke selectie. Inmiddels is er een stevig debat ontstaan naar aanleiding van zijn stelling.

Het universiteitsblad Ad Valvas meldde eind januari dat het proefschrift van Van Rossum werd aangevochten door biologen. Vier evolutiebiologen publiceerden hun felle kritiek in het vakblad Bionieuws. Ze stellen kort gezegd dat Van Rossum ‘niet op de hoogte is van de literatuur, noch van de natuur.’ Ze gaan gedetailleerd in op fouten die zij zien en concluderen dat het proefschrift geen doctorstitel waard is. Het opinieartikel ‘VU-promotie over natuurlijke selectie rammelt’  is hier te dowloaden als pdf.

Van Rossum kan zich totaal niet vinden in hun kritiek. ‘Hun oordeel is te herleiden tot een slecht begrip en een oppervlakkige studie van de dissertatie. De felheid en de grote stelligheid van de kritiek zijn allerminst gerechtvaardigd.’ Hij publiceerde zijn reactie op de website van Ad Valvas.

Update 11 februari 2013: De rector magnificus van de Vrije Universiteit Lex Bouter reageerde op de brief van de biologen, zo meld Ad Valvas

Het proefschrift van Joris Paul van Rossum is te downloaden van de website van de VU: “On Sexual Reproduction as a New Critique of the Theory of Natural Selection