Disclaimer

De website geloofenwetenschap.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. De redactie van de site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden.

 1. Een deel van de hyperlinks op deze website verwijst naar websites buiten geloofenwetenschap.nl. De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie op die websites.
 2. Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. De opinies op deze website komen voor rekening van de auteurs of geïnterviewden en zijn niet noodzakelijk die van de redactie of van ForumC.
 4. De redactie heeft zich ingespannen om alle rechten op het op deze website geplaatste materiaal te achterhalen. Wie meent toch rechten te kunnen doen gelden, wordt vriendelijk verzocht zich te wenden tot de redactie. Het betreffende materiaal zal desgewenst zo spoedig mogelijk worden verwijderd van de site.
 5. Nieuwsberichten worden geschreven door de redactie en enkele vrijwilligers. Opiniebijdragen worden geschreven door een vaste groep auteurs, die vanuit hun expertise als wetenschapper hun licht laten schijnen over aspecten van de relatie tussen geloof en wetenschap. Daarnaast worden er incidentele bijdragen van andere auteurs geplaatst. Opinieschrijvers worden benaderd door de redactie. Bij uitzondering worden ook ingezonden stukken geplaatst. Neem daarvoor contact op met de redactie.

Copyright

De content op deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Het is niet toegestaan artikelen of video’s in het geheel over te nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie of van de auteurs en alleen met een hyperlink naar oorspronkelijk artikel op deze site. Het aanbrengen van links naar de website en naar artikelen wordt uiteraard wel op prijs gesteld (waarbij bijvoorbeeld de eerste alinea kan worden overgenomen).
Met betrekking tot ingezonden materiaal, beslist de redactie over plaatsing. Ook houdt de redactie zich het recht voor dit aan te passen of in te korten.

Huisregels

NB: De mogelijkheid tot reageren op de website is momenteel uitgeschakeld. Wel vindt er discussie plaats op de bij de website behorende facebookgroep Geloof & wetenschap.
Doel van deze website is het publieke debat over geloof en wetenschap stimuleren. Daarom kan er op de artikelen gereageerd worden. Daarbij vragen wij een aantal huisregels in acht te nemen.
 1. Een reactie moet over het onderwerp van het artikel gaan, kort zijn (maximaal ca. 300 woorden) en in correct Nederlands zijn gesteld.
 2. Reacties gaan over zaken en worden niet op de man/vrouw gespeeld. Verdachtmakingen en beledigingen zijn niet toegestaan, evenmin als het onjuist weergeven van wat iemand heeft gezegd of geschreven.
 3. Racistische, discriminerende of anderszins strafbare teksten zijn niet toegestaan, evenmin als meningen over het beheer van de site of reacties die grof taalgebruik bevatten.
 4. Reacties mogen niet meerdere malen geplaatst worden.
 5. De reactieruimte is bedoeld voor discussie met anderen. Wacht na plaatsing van een reactie dus of hierop gereageerd wordt, en plaats niet meerdere reacties na elkaar.
 6. Commerciële boodschappen of reclame-uitingen, bijvoorbeeld voor andere websites, zijn niet toegestaan.
 7. Het openbaar maken van privacygevoelige gegevens van derden is niet toegestaan.
 8. Reageren mag alleen onder eigen naam.
 9. De website wordt achteraf gemodereerd. Dit houdt in dat een reactie enige tijd na plaatsing door één van de redacteuren wordt beoordeeld. Bijdragen die strijdig zijn met de regels zullen geheel of gedeeltelijk worden verwijderd. Herhaaldelijk overtreden van de regels leidt tot uitsluiting van de mogelijkheid tot reageren, middels het blokkeren van een IP-adres.
 10. De redactie is bevoegd deze huisregels aan te passen.

Disclaimer

De website geloofenwetenschap.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. De redactie van de site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden.

 1. Een deel van de hyperlinks op deze website verwijst naar websites buiten geloofenwetenschap.nl. De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie op die websites.
 2. Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. De opinies op deze website komen voor rekening van de auteurs of geïnterviewden en zijn niet noodzakelijk die van de redactie of van ForumC.
 4. De redactie heeft zich ingespannen om alle rechten op het op deze website geplaatste materiaal te achterhalen. Wie meent toch rechten te kunnen doen gelden, wordt vriendelijk verzocht zich te wenden tot de redactie. Het betreffende materiaal zal desgewenst zo spoedig mogelijk worden verwijderd van de site.
 5. Nieuwsberichten worden geschreven door de redactie en enkele vrijwilligers. Opiniebijdragen worden geschreven door een vaste groep auteurs, die vanuit hun expertise als wetenschapper hun licht laten schijnen over aspecten van de relatie tussen geloof en wetenschap. Daarnaast worden er incidentele bijdragen van andere auteurs geplaatst. Opinieschrijvers worden benaderd door de redactie. Bij uitzondering worden ook ingezonden stukken geplaatst. Neem daarvoor contact op met de redactie.

Copyright

De content op deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Het is niet toegestaan artikelen of video’s in het geheel over te nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie of van de auteurs en alleen met een hyperlink naar oorspronkelijk artikel op deze site. Het aanbrengen van links naar de website en naar artikelen wordt uiteraard wel op prijs gesteld (waarbij bijvoorbeeld de eerste alinea kan worden overgenomen).
Met betrekking tot ingezonden materiaal, beslist de redactie over plaatsing. Ook houdt de redactie zich het recht voor dit aan te passen of in te korten.

Huisregels

NB: De mogelijkheid tot reageren op de website is momenteel uitgeschakeld. Wel vindt er discussie plaats op de bij de website behorende facebookgroep Geloof & wetenschap.
Doel van deze website is het publieke debat over geloof en wetenschap stimuleren. Daarom kan er op de artikelen gereageerd worden. Daarbij vragen wij een aantal huisregels in acht te nemen.
 1. Een reactie moet over het onderwerp van het artikel gaan, kort zijn (maximaal ca. 300 woorden) en in correct Nederlands zijn gesteld.
 2. Reacties gaan over zaken en worden niet op de man/vrouw gespeeld. Verdachtmakingen en beledigingen zijn niet toegestaan, evenmin als het onjuist weergeven van wat iemand heeft gezegd of geschreven.
 3. Racistische, discriminerende of anderszins strafbare teksten zijn niet toegestaan, evenmin als meningen over het beheer van de site of reacties die grof taalgebruik bevatten.
 4. Reacties mogen niet meerdere malen geplaatst worden.
 5. De reactieruimte is bedoeld voor discussie met anderen. Wacht na plaatsing van een reactie dus of hierop gereageerd wordt, en plaats niet meerdere reacties na elkaar.
 6. Commerciële boodschappen of reclame-uitingen, bijvoorbeeld voor andere websites, zijn niet toegestaan.
 7. Het openbaar maken van privacygevoelige gegevens van derden is niet toegestaan.
 8. Reageren mag alleen onder eigen naam.
 9. De website wordt achteraf gemodereerd. Dit houdt in dat een reactie enige tijd na plaatsing door één van de redacteuren wordt beoordeeld. Bijdragen die strijdig zijn met de regels zullen geheel of gedeeltelijk worden verwijderd. Herhaaldelijk overtreden van de regels leidt tot uitsluiting van de mogelijkheid tot reageren, middels het blokkeren van een IP-adres.
 10. De redactie is bevoegd deze huisregels aan te passen.