21 mei 2012 / 

‘Is there a God?’ Debat Philipse – Swinburne

21 mei 2012: Debat tussen de filosofen Herman Philipse en Richard Swinburne aan de VU Amsterdam. ‘Is there a God? Religous belief in an age of science’.

De 19e-eeuwse filosoof Nietzsche is beroemd om zijn uitspraak dat God dood is. Volgens hem was iedere hoop op een bovennatuurljk wezen ijdel. Tegenwoordig lijkt het dat wetenschap de plaats van religie heeft ingenomen in het verklaren van ons bestaan. Velen zijn van mening dat geloof in een god achterhaald is. Of irrationeel. Het bestaan van God kan immers niet bewezen worden?

Maar is dat echt zo? Zijn er redelijke argumenten voor het bestaan van God en, zo ja, welke? Hebben de natuurwetenschappen hier iets over te zeggen? Of is het een zaak van filosofen om uitspraken te doen over het al dan niet bestaan van God?

Op 21 mei 2012 vindt aan de Vrije Universiteit Amsterdam een debat plaats tussen de gerenommeerde filosofen Herman Philipse, atheïst, (Universiteit Utrecht) en Richard Swinburne, christen, (Oxford University). Zij zullen debatteren over bovenstaande vragen en samen met het publiek op zoek gaan naar overtuigende antwoorden. Debatleider: dr.ir. Martine van Veelen.

Plaats en tijd
VU-hoofdgebouw, zaal KC -07
De Boelelaan 1105
Amsterdam

Aanvang: 20.15 uur

Organisatie: Het Veritasforum Amsterdam