Geschreven door Emanuel Rutten / 

31 oktober 2017 / 

De vraag naar het lijden

Veritas lezing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 15 mei 2017

Download PDF

Emanuel Rutten

Dr.ir. Emanuel Rutten is filosoof en verbonden aan de afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn onderzoeks- en onderwijsterrein omvat de relatie tussen geloof en wetenschap, de evaluatie van de rationaliteit van seculiere en religieuze wereldbeelden, kennisleer en metafysica, logica en retorica, en esthetiek.