27 maart 2023 / 

De relatie tussen kabbala en DNA

De Amerikaanse rabbi Adam Jacobs denkt niet alleen dat geloof en wetenschap hand in hand kunnen gaan, maar ook wetenschap en mystiek. Hij baseert dit op gesprekken met wetenschappers.

De jonge Adam Jacobs vond fundamentele wetenschap maar niks, op school hield hij zich liever bezig met meer ‘tastbare’ wetenschappen als geologie en mariene biologie. Maar gaandeweg is dat veranderd, en nu betoogt hij in een bijdrage aan de website Beyond Belief dat wetenschap een goed fundament is voor de mystiek.

Orde

Jacobs realiseert zich dat zo’n uitspraak bij sommige wetenschappers niet goed zal vallen. Maar, stelt hij, dit idee ontstond juist door gesprekken met tal van wetenschappers. Bijvoorbeeld met een natuurkundige, die betoogde dat tijd niet bestaat en ook deeltjes niet bestaan. Een onderzoeker naar bijna dood ervaringen was verbaasd dat Jacobs bepaalde kenmerken ervan al was tegengekomen in mystieke geschriften. En een antropoloog van de universiteit van Oxford was het met Jacobs eens dat liefde niet tot de fysieke wereld behoort, maar tot iets hogers.

Jacobs stelt de moderne wetenschap ontstond onder mensen die geloofden dat er een onderliggende orde en betekenis aanwezig is in het universum. De wereld begrijpen betekende God beter leren kennen.

Kabbala

Daarnaast is wetenschap binnen de mystiek bepaald geen ondergeschoven kindje. De mystieke traditie waar Jacobs het meest bekend mee is, de kabbala, stelt dat de studie van wiskunde, logica en natuurwetenschap essentieel is voor een goed begrip ervan. De Torah en wetenschap zijn met elkaar verbonden, zo citeert Jacobs een oude kabbalistische leraar.

Een voorbeeld hiervan ziet hij in ons DNA: de kabbala stelt dat ieder geheel alle delen ervan bevat, maar ook dat ieder deel het geheel bevat. Dat zie je terug in ons DNA: iedere cel van ons lichaam bevat een kopie ervan, en het DNA zelf bevat de informatie die nodig is om het lichaam te maken. Jacobs stelt dat mystiek en wetenschap hand in hand gaan, of elkaar aanvullen als een linker- en rechter hersenhelft. Het zijn dus geen ‘niet overlappende magesteria’, zoals ooit de befaamde evolutiebioloog Stephen Jay Gould stelde. We hebben ze daarom allebei nodig, aldus Jacobs.

Bron: When Science and Religion Hold Hands