Home » Nieuws » De (latent) christelijke wereld van De Hobbit

De (latent) christelijke wereld van De Hobbit

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 28 november 2012|2.7 min read|
Nieuws

Vandaag ging de verfilming van De Hobbit in première. Een sprookjesachtig verhaal dat  volgens Devin Brown, hoogleraar Engels aan de Asbury University in Kentucky (VS), ‘latent christelijk’ is.

 

Brown is specialist in de werken van J.R.R. Tolkien en C.S. Lewis. De laatste staat bekend als een van de meest invloedrijke christelijke schrijvers van de twintigste eeuw. De eerste vooral als de uitvinder van ‘hobbits’ en auteur van de monumentale ‘In de ban van de ring’.

Tolkien en Lewis – beide academici aan de universiteit van Oxford, waren jarenlang zeer goede vrienden. Tolkien, een vroom Roomskatholiek, speelde ook een rol bij de bekering van de Lewis tot het christendom. Maar waar Lewis vervolgens zowel in fictie als non-fictie het christelijk geloof verdedigde en uitdroeg, deed Tolkien dat in het geheel niet. Hij sprak zich zelfs een aantal keren misprijzend uit over de Narnia boeken van Lewis, die expliciet geschreven waren om christelijke principes uit te dragen.

Toch denkt Brown dat ook bij Tolkien zijn geloof een rol speelt in de boeken die hij schreef. Hij bracht vorige maand het boek ‘The Christian World of The Hobbit’ uit. In een interview op de website Patheos licht hij toe waarom hij De Hobbit een christelijk boek vindt.

Allereerst schetst hij het contrast met tijdgenoten van Tolkien als Sartre en Camus. Die schetsten een wereld zonder doel en zonder hoop – terwijl de wereld van De Hobbit daar juist vol van is. Voorzienigheid speelt er een belangrijke rol. Zijn boek behandelt naast voorzienigheid nog twee thema’s: doel en het morele landschap.

Wanneer Bilbo Balings aan zijn avontuur begint, aldus Brown, is het hem om de schat van de draak te doen. Maar als hij terugkomt, is dat niet alleen met goud en juwelen maar ook met ‘het soort schat dat dieven niet kunnen stelen en die nooit roesten’ – een verwijzing naar de Bijbel (Mattheüs 6:20). Het morele landschap van De Hobbit geeft aan dat er altijd goed en kwaad is, en dat het verlangen naar goud corrumpeert.

Brown haalt ook nog andere christelijke waarden uit het boek, als ‘blessed are the meak’ (zalig de armen van geest) en ‘je moet je leven verliezen om het te vinden’. Het zijn natuurlijk vrij algemene waarden, maar daarom niet minder belangrijk, vindt Brown. ‘Als je het werk van Tolkien echt wilt begrijpen, moet je het geloof begrijpen waarop zijn fictie is gefundeerd.’

Brown verwacht dat de verfilming van De Hobbit de ‘christelijke waarden’ van het boek intact zal laten, juist omdat ze vooral latent aanwezig zijn. ‘Omdat het geloofselementen niet echt zichtbaar zijn in het boek, betwijfel ik of de filmmakers zich er echt mee bezig houden. (..) Maar als ze zich trouw aan het boek houden, zijn ze in de film aanwezig.’

Vanaf 14 december is ook in Nederlandse bioscopen te beoordelen of die analyse klopt.

In 2003 verschenen die boeken ‘Secret Fire, the spiritual vision of J.R.R. Tolkien’ van Statford Caldecott (uitg. Darton, Longman and Todd, London), en ‘The Gospel according to Tolkien‘ van Ralph C. Wood (uit. Westminster John Knox Press, Kentucky) die ook de christelijke wortels van Midden Aarde proberen bloot te leggen. (Dank aan Theo Pleizier voor de tweede titel)

Home » Nieuws » De (latent) christelijke wereld van De Hobbit

De (latent) christelijke wereld van De Hobbit

By Gepubliceerd Op: 28 november 20122.7 min read
Nieuws

Vandaag ging de verfilming van De Hobbit in première. Een sprookjesachtig verhaal dat  volgens Devin Brown, hoogleraar Engels aan de Asbury University in Kentucky (VS), ‘latent christelijk’ is.

 

Brown is specialist in de werken van J.R.R. Tolkien en C.S. Lewis. De laatste staat bekend als een van de meest invloedrijke christelijke schrijvers van de twintigste eeuw. De eerste vooral als de uitvinder van ‘hobbits’ en auteur van de monumentale ‘In de ban van de ring’.

Tolkien en Lewis – beide academici aan de universiteit van Oxford, waren jarenlang zeer goede vrienden. Tolkien, een vroom Roomskatholiek, speelde ook een rol bij de bekering van de Lewis tot het christendom. Maar waar Lewis vervolgens zowel in fictie als non-fictie het christelijk geloof verdedigde en uitdroeg, deed Tolkien dat in het geheel niet. Hij sprak zich zelfs een aantal keren misprijzend uit over de Narnia boeken van Lewis, die expliciet geschreven waren om christelijke principes uit te dragen.

Toch denkt Brown dat ook bij Tolkien zijn geloof een rol speelt in de boeken die hij schreef. Hij bracht vorige maand het boek ‘The Christian World of The Hobbit’ uit. In een interview op de website Patheos licht hij toe waarom hij De Hobbit een christelijk boek vindt.

Allereerst schetst hij het contrast met tijdgenoten van Tolkien als Sartre en Camus. Die schetsten een wereld zonder doel en zonder hoop – terwijl de wereld van De Hobbit daar juist vol van is. Voorzienigheid speelt er een belangrijke rol. Zijn boek behandelt naast voorzienigheid nog twee thema’s: doel en het morele landschap.

Wanneer Bilbo Balings aan zijn avontuur begint, aldus Brown, is het hem om de schat van de draak te doen. Maar als hij terugkomt, is dat niet alleen met goud en juwelen maar ook met ‘het soort schat dat dieven niet kunnen stelen en die nooit roesten’ – een verwijzing naar de Bijbel (Mattheüs 6:20). Het morele landschap van De Hobbit geeft aan dat er altijd goed en kwaad is, en dat het verlangen naar goud corrumpeert.

Brown haalt ook nog andere christelijke waarden uit het boek, als ‘blessed are the meak’ (zalig de armen van geest) en ‘je moet je leven verliezen om het te vinden’. Het zijn natuurlijk vrij algemene waarden, maar daarom niet minder belangrijk, vindt Brown. ‘Als je het werk van Tolkien echt wilt begrijpen, moet je het geloof begrijpen waarop zijn fictie is gefundeerd.’

Brown verwacht dat de verfilming van De Hobbit de ‘christelijke waarden’ van het boek intact zal laten, juist omdat ze vooral latent aanwezig zijn. ‘Omdat het geloofselementen niet echt zichtbaar zijn in het boek, betwijfel ik of de filmmakers zich er echt mee bezig houden. (..) Maar als ze zich trouw aan het boek houden, zijn ze in de film aanwezig.’

Vanaf 14 december is ook in Nederlandse bioscopen te beoordelen of die analyse klopt.

In 2003 verschenen die boeken ‘Secret Fire, the spiritual vision of J.R.R. Tolkien’ van Statford Caldecott (uitg. Darton, Longman and Todd, London), en ‘The Gospel according to Tolkien‘ van Ralph C. Wood (uit. Westminster John Knox Press, Kentucky) die ook de christelijke wortels van Midden Aarde proberen bloot te leggen. (Dank aan Theo Pleizier voor de tweede titel)