Geschreven door Pieter Gorissen / 

10 januari 2012 / 

De kerkvader over ‘de dagen’ in Genesis 1

Het verwijt dat aanhangers van een letterlijke lezing van Genesis 1 vaak aan voorstanders van andere verklaringsmodellen maken, is dat deze groep zich ten onrechte conformeert aan moderne (wetenschappelijke) inzichten.

Achterliggende gedachte is dat de ‘letterlijke lezing’ dus de meest ‘natuurlijke’ en ‘orthodoxe’ is. In het licht van de kerkgeschiedenis valt dit echter te bezien. Bovendien kan de vraag gesteld worden hoe onorthodox het is om nieuwe inzichten of een veranderd wereldbeeld van invloed te laten zijn op onze bijbelse hermeneutiek. Pieter Gorissen gaat in op de vraag wat de kerkvaders hebben geschreven over de dagen van Genesis 1. Ook zij blijken net als wij kinderen van hun tijd.

Download PDF

Pieter Gorissen

Pieter Gorissen (1975) studeerde Regionale Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Bijbelse en Systematische Theologie aan de Evangelische Theologische Academie te Steenwijk.